Dopiero wczoraj, ósmego dnia po tym wydarzeniu, Łódzkie Kuratorium Oświaty zamieściło na swej stronie internetowej komunikat, zatytułowany „O roli młodzieży w życiu publicznym”. Tytuł mógłby z powodzeniem zapowiadać poważną konferencję naukową, a informuje jedynie o spotkaniu przedstawicieli Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN z, jak to enigmatycznie określono, „uczniami działającymi w różnych organizacjach młodzieżowych w regionie łódzkim”. Oczywiście, że w spotkaniu uczestniczył ŁKO Grzegorz Wierzchowski. Oto fragmenty tego komunikatu, ilustrowany zdjęciami pozyskanymi ze strony ŁKO:

 

 

 

 

[…] Spotkanie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim prowadzili przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej Adam Janczewski, jego zastępca Tomasz Racławski oraz delegaci do rady z regionu łódzkiego Dagmara Sobczak i Jakub Żebrowski. Na sali zasiedli przedstawiciele m.in. samorządów uczniowskich, młodzieżowych rad miast i gmin, organizacji pozarządowych oraz posłowie Sejmu Dzieci i Mło- dzieży.[…]

 

Prezydium spotkania

 

W pierwszej części spotkania uczestnicy opowiadali o swojej dotychczasowej działalności społecznej, zaangażowaniu w wolontariat czy aktywności w samorządach szkolnych. W drugiej części przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży Adam Janczewski przedstawił projekt ustawy o Radzie Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej*. Projekt zakłada powstanie niezależnej, samorządnej organizacji zrzeszającej polską młodzież, która współpracować będzie z Radą Ministrów oraz Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, konsultując sprawy dotyczące młodego pokolenia.

 

Cały komunikat „O roli młodzieży w życiu publicznym”   –   TUTAJ

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.pl

 

 

O spotkaniu, jeszcze tego samego dnia – 27 kwietnia – poinformował gospodarz wydarzenia – łódzki Urząd Wojewódzki. Na stronie urzędu można przeczytać o wiele dłuższy komunikat i obejrzeć 15 zdjęć – wszystkie bardzo fragmentarycznie ilustrujące to spotkanie. Oto jego wybrane fragmenty:

 

Przedstawiciele Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej spotkali się z rówieśnikami z regionu w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Przewodniczący Rady Adam Janczewski i jego zastępca Tomasz Racławski dyskutowali z młodymi ludźmi o tym, czym organizacja powinna się zająć.[…]

 

Musimy cały czas troszczyć się o dobro naszego państwa i społeczeństwa, ale także naszych małych ojczyzn powiedział Piotr Cieplucha.Kiedy patrzę na Was, przypomina mi się czas, gdy sam zacząłem działać społecznie. Zaczęło się to, gdy byłem w Waszym wieku i miałem zaledwie kilkanaście lat. Praktycznie przez cały czas okres liceum, studiów i tuż po nich byłem aktywny i należałem do wielu organizacji pozarządowych – mówił Piotr Cieplucha. Zaznaczył, że Rada Dzieci i Młodzieży otwiera dla zebranych nowe możliwości działania: – Dzięki niej Wasz głos będzie lepiej słyszalny – dodał dyrektor Wydziały Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW. Łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski podkreślił: – Jeśli społeczeństwo ma być dojrzałe, ma się rozwijać, to muszą być takie osoby jak Wy, które chcą działać i się angażować. […]

 

Przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży Adam Janczewski przedstawił projekt ustawy o Radzie Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej*. Byłaby to niezależna i samorządna organizacja reprezentująca ogół młodzieży w kraju, która współpracowałaby z organami administracji państwowej. Reprezentowałaby interesy młodzieży, zapewniała możliwość prowadzenia stałych konsultacji pomiędzy młodym pokoleniem a Radą Ministrów oraz organami Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W projekcie ustawy* zakłada się, że Rada Młodzieży działałaby na rzecz tworzenia, wspierania i upowszechniania polityki młodzieżowej.

 

Cały komunikat „Młodzież chce mieć głos” – TUTAJ

 

Źródło: www.lodzkie.eu

 

 

*Z tym projektem ustawy o Radzie Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej jest taki problem, że nie bardzo wiadomo jaką drogą legislacyjną miałby on trafić do Sejmu. Dlatego treść projektu jest dostępna jedynie w postaci fotokopii, udostępnionej na fanpage fb Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN. Oto skany tego dwustronicowego tekstu:

 

 

 Zostaw odpowiedź