SPOSÓB PIERWSZY

 

Foto: www.dzienniklodzki.pl

 

 

Dziś „Dziennik Łódzki” zamieścił artykuł, którego tytuł zaczyna się od słów: „Zarobki w wojsku 2020. Ile zarabiają żołnierze? Najnowsze podwyżki…”. Oto jego najbardziej „smakowite kawałki”:

 

 

Zarobki żołnierzy w 2020 roku. Oto nowe stawki w armii

 

Służba w wojsku w końcu ma być bardziej opłacalna, a to ma przyciągnąć młode pokolenie do żołnierskiego munduru. Najwyższe podwyżki dostaną najniżej uposażeni szeregowi żołnierze liniowi. Ich pensja wzrosły w 2019 roku już o 14 procent. Młodsi oficerowie dostali pensje o 10 procent wyższą, a oficerowie o 11 procent.

 

Średnie, przeciętne wynagrodzenie brutto w tej formacji wzrasta o 540 złotych do 5530 złotych . Minister Błaszczak zapewnił, że w budżecie MON znajdą się pieniądze na kolejne podwyżki.

 

 

Oto przykłady wynagrodzeń po podwyżce – dla żołnierzy wybranych stopni:

[Opracowanie – redakcja OE]

 

 

szeregowy – 3650 zł

kapral – 4140 zł

sierżant – 4440 zł

chorąży – 4780 zł

porucznik – od 5280 do 5330 zł

major – od 5930 do 6230 zł

pułkownik – od 7610 do 9110 zł

generał dyw. – od 11160 do 12110 zł

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 

SPOSÓB DRUGI

 

Także dzisiaj na portalu Prawo.pl zamieszczony został artykuł, zatytułowany „Zabawy z bronią – miliony na wsparcie klas wojskowych”. Oto jego wybrane fragmenty:

 

Foto: www.zsp2.jaworzno.pl

 

Minister Obrony Narodowej pan Mariusz Błaszczak na rozpoczęciu roku szkolnego w IV Liceum Ogólnokształcącym i Technikum nr 2 w Jaworznie – podczas inauguracji roku szkolnego 2018/2019

 

 

[…] Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej, dwudziestodwuosobowa klasa dostanie 42 tys. zł. Dotacja udzielona będzie w pierwszym roku jej funkcjonowania, a zakupione repliki broni czy hełmy mają służyć następnym rocznikom. O kolejną dotację szkoła będzie mogła się ubiegać po 4 latach. […]


MON może udzielić dotacji organowi prowadzącemu szkołę, która prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Nie jest to jednak obligatoryjne. W projekcie procedowanego obecnie rozporządzenia MON w sprawie wsparcia, przewidziano zakup m.in. umundurowania, hełmów ochronnych, busoli lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych. Dofinansowanie obejmuje również zakup mundurów dla uczniów. Taka dotacja będzie udzielona w pierwszej klasie i ewentualnie również przysługiwać będzie na wymianę lub uzupełnienie zniszczonego umundurowania w trakcie trwania nauki. Dofinansowane będą również dojazdy na zajęcia w jednostce wojskowej oddalonej od szkoły ponad 60 km. […]


Dr Łukasz Polowczyk, filozof, etyk, uważa, że wprowadzenie z inspiracji MON OPW jest ewidentnie próbą przyciągnięcia ludzi do wojska.To zrozumiałe w świecie pełnym wojen i strachu przed atakiem ze strony innych. Tyle że nowy wyścig zbrojeń związany jest z zaawansowanymi technologiami. Co więc wspólnego mają sztuczne granaty z cyberarmią, wojskową robotyką, czy bojowymi zastosowaniami sztucznej inteligencji? W tym kontekście klasy mundurowe nie wydają się mieć żadnego poważniejszego znaczenia strategicznego. Czy więc tych pieniędzy nie można by zainwestować lepiej? – zastanawia się etyk.


Samo wyszkolenie wojskowe nie jest problemem. Problem pojawi się, kiedy będzie wykorzystywane do szerzenia nacjonalizmu, który trafi na podatny grunt, jeśli do klas mundurowych zaczną się zgłaszać miłośnicy mitologii żołnierzy wyklętych, wrzucający do jednego worka zbrodnie na ludności cywilnej Józefa Kurasia, pseudonim „Ogień” z bohaterstwem Witolda Pileckiego. […] – dodaje Dr Łukasz Polowczyk. […]

 

 

Cały artykuł „Zabawy z bronią – miliony na wsparcie klas wojskowych”    –    TUTAJ


Źródło: www.prawo.pl/oswiataZostaw odpowiedź