Na swej oficjalnej stronie ZNP zamieścił tekst listu prezesa ZNP, złożonego wczoraj  do minister edukacji, w którym w imieniu związku, domaga się on wycofania projektu nowelizacji Karty nauczyciela procedowanego razem z nową ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w tym – w pierwszym rzędzie „odstąpienia od zmiany formuły awansu zawodowego powiązanego z oceną moralności nauczycieli, a nie dorobkiem zawodowym”.

 

Dziś portal  oswiata.abc.com zamieścił obszerną informację o stanowisku, jakie w tej sprawie zajmuje ministerstwo, wyrażonym Polskiej Agencji Prasowej przez  rzeczniczkę prasową MEN Annę Ostrowską. Oto fragmenty tego tekstu, zawierające głównie wypowiedzi pani rzeczniczki:

 

Foto: www.men.gov.pl

  Anna Ostrowska – rzeczniczka prasowa MEN

 

 

[…] „Otrzymaliśmy pismo ZNP, odniesiemy się do jego treści w ustawowym terminie” – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska poproszona przez  o komentarz.

 

Jednocześnie, odnośnie kwestii dotyczącej powiązania ścieżki awansu zawodowego nauczycieli z oceną moralności, rzeczniczka przypomniała, że „etyka zawodu określająca zbiór norm moralnych, które muszą być przestrzegane przez przedstawicieli danego zawodu jest właściwa dla wielu zawodów, np. lekarzy, dziennikarzy, radców prawnych, członków korpusu służby cywilnej„. […]

 

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, dołączony został do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jako materiał informacyjny. Zapisy te stanowią wstępny, poglądowy projekt rozporządzenia, wskazujący jedynie kierunek zmian, a nie gotowe rozwiązania” – zaznaczyła Ostrowska.

 

Zapewniła, że po przyjęciu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych prace nad projektem rozporządzenia zostaną wznowione, a następnie projekt rozporządzenia będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, także ze związkami zawodowymi. „Zapraszamy serdecznie do dalszych prac nad projektem rozporządzenia” – dodała.

 

Rzeczniczka zauważyła, że „zgodnie z formalnymi wymogami, do projektu ustawy zostały dołączone trzy wstępne projekty rozporządzeń„. […]

 

 

Są to projekty rozporządzeń: w sprawie oceny pracy nauczyciela, w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia oraz w sprawie wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

 

 

Cały tekst „MEN: zawód nauczyciela będzie wolny od wszelkiej ideologii”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.plZostaw odpowiedź