Dyrektorzy szkół i przedszkoli mogą dołączyć do nowego programu przeciwdziałania przemocy wobec najmłodszych. Placówki będą starać się o specjalny certyfikat. Program „Chronimy Dzieci” jest częścią rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Fundacją Orange. Centralna inauguracja miała miejsce 11 marca w Warszawie.

 

Chronimy dzieci 2

 

We wtorek, 30 marca, założenia i cele programu zaprezentowano dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych województwa łódzkiego. W spotkaniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wzięli udział przedstawiciele MEN oraz Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński, który stoi na czele zespołu wspierającego realizację programu w Łódzkiem.

 

Zależy nam, aby program przyniósł trwałe rezultaty, a wprowadzane zmiany miały charakter systemowy. Dlatego w wielu aspektach zmieniamy także prawo – mówiła podczas konferencji Anna Wesołowska, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN. – Ale bez państwa, dyrektorów i nauczycieli, szkoły nie zmienimy. Mam nadzieję, że za jakiś czas, gdy spotkamy się podczas podsumowania, będziemy mogli powiedzieć „udało się nam wszystkim”, a nasze dzieci będą bezpieczniejsze i szczęśliwsze – dodała Wesołowska.

Placówki, które przystąpią do programu „Chronimy Dzieci”, będą miały za zadanie opracować dokument szczegółowo regulujący zasady przeciwdziałania przemocy i reagowania na nią. Wysokie standardy bezpieczeństwa w szkole mają zapewnić m. in. szkolenia dla kadry (aby umiała rozpoznać niepokojące sygnały, wiedziała jak pomóc dziecku narażonemu na przemoc w rodzinie, rówieśniczą czy cyberprzemoc), lekcje dla uczniów (jak unikać zagrożeń w świecie realnym i w internecie, a w razie potrzeby, gdzie szukać pomocy). Placówki, które spełnią wymagania programu, będą mogły się ubiegać o przyznanie certyfikatu.

 

To potwierdzenie, że w placówce podejmowane są działania, które minimalizują ryzyko wystąpienia przemocy wobec dzieci. Dążymy do tego, by certyfikat Chronimy Dzieci stał się uniwersalnym znakiem jakości ochrony dzieci przed przemocą – tłumaczy Monika Sajkowska, prezes Zarządu Fundacji Dzieci Niczyje.

 

Przedszkola i szkoły zainteresowane przystąpieniem do programu zapraszamy do odwiedzenia strony www.chronimydzieci.pl

 
Źródło: www.kuratorium.lodz.plZostaw odpowiedź