Źródło: www.youtube.com

 

Konferencja prasowa ministra Dariusza Piontkowskiego, z udziałem wiceminister Marzeny Machałek nt. prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

 

 

Już po raz drugi, w formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Jak przed rokiem informował Instytut Badań Edukacyjnych, została ona stworzona w oparciu o zaproponowane przez IBE oprzyrządowanie analityczne, przeprowadzone analizy i opracowania referencyjne. Oto obszerne fragmenty komunikatu „Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej”, zamieszczonego dzisiaj na oficjalnej stronie MEN:

 

 

 

[…] Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

 

Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie istotne i umiarkowane na pracowników w poszczególnych zawodach. […]

 

 

Prognoza na krajowym rynku pracy

 

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 24 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Ma ona na celu wspomaganie szkolnictwa branżowego. Tym samym przyczyni się ona do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce.

 

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to: automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego. […]

 

Prognoza jest uporządkowanym alfabetycznie wykazem zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. W prognozie zawarte są też zawody, dla których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy. […]

 

W ramach znowelizowanych przepisów prawa oświatowego, samorządy na 2021 rok otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie z roku 2020.

 

Dzięki opublikowanej prognozie, szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym. Co istotne, decyzje podejmowane w tym zakresie, uwzględnią zróżnicowany sposób finansowania tych zawodów. […]

 

 

Cały komunikat „Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej”   –    TUTAJ

 

 

 

Obwieszczenie w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w​ wodach szkolnictw ​ branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy   –   TUTAJ

 

 

Załącznik do obwieszczenia, zawierający wykaz zawodów, na które prognozowane jest zapotrzebowanie istotne oraz umiarkowane – na runku krajowym i w podziale na województwa   –   TUTAJ

 

 

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na rynku pracy województwa łódzkiego  –  TUTAJ

 

 

Źródło:www.gov.pl

 Zostaw odpowiedź