Foto: www.facebook.com/rafal.trzaskowski/

 

 

Młodzi mówią jasno: Mamy dość polityków, którzy boją się trudnych tematów i nie rozumieją naszych spraw! A młodzi to przyszłość. I myślą o przyszłości: na jakiej umowie będą pracować, gdzie będą mieszkać, co z edukacją i klimatem. Wygrajmy dla nich te wybory! Rzeszów (24 czerwca) – dziękuję! [RT]

 

Dopiero dziś na stronie <trzaskowski2020.pl> zamieszczono oficjalną, pełną ,wersję programu wyborczego kandydata no stanowiska Prezydenta RP z ramienia Koalicji Obywatelskiej – Rafała Trzaskowskiego. Wywiązując się z naszych zadań – prezentujemy jego część zatytułowaną „Równy dostęp do edukacji”, która poświęcona jest problemom oświaty:

 

 

NOWA SOLIDARNOŚĆ – Program Rafała Trzaskowskiego 2020

[…]

1.My i nasi najbliżsi

          […]

Równy dostęp do edukacji

 

Społeczeństwo jest sprawiedliwe, gdy o sukcesie życiowym decydują talent i wysiłek, a nie pochodzenie, majątek czy dostępność dobrych szkół w okolicy. Jeśli nie zapewniamy równych szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, tracimy wybitne jednostki, którym nie było dane urodzić się we wspierających i zamożnych rodzinach. Utrata zdolnych ludzi prowadzi do spadku innowacyjności i wolniejszego rozwoju w przyszłości.

 

Należyta edukacja daje obywatelom kompetencje niezbędne do dobrego życia. Jest warunkiem zdrowego społeczeństwa, w którym ludzie są autonomiczni, kreatywni i przedsiębiorczy. Ostatnie miesiące uświadomiły nam, jak bardzo nasz obecny system edukacji nie spełnia tych oczekiwań. Systemowe braki przełożyły się na ciężki kryzys w czasie pandemii. Wielu uczniów zostało wykluczonych z edukacji zdalnej, ciężar realizacji programu w tych nadzwyczajnych warunkach w znacznej mierze przerzucono na rodziców.

 

Sukcesy polskich szkół opierają się na ciężkiej pracy nauczycieli, staraniach uczniów i ich rodziców pozostawionych samych sobie po bezrefleksyjnej deformie edukacji. Na jej skutek wzrosły nierówności edukacyjne – drastycznie zmalały szanse dzieci z mniejszych miejscowości i biedniejszych rodzin. Obecny system nie uczy współdziałania, krytycznego myślenia ani przedsiębiorczości. Nie daje również autonomii ani uczniom, ani nauczycielom, ani dyrektorom szkół. System pozbawiony długoterminowej strategii społecznej służy przede wszystkim interesom politycznym. Jego najpoważniejszym grzechem jest zarządzanie strachem – ucznia przed surową oceną, a dyrektora przed kontrolą z kuratorium.

Zmiany w oświacie są konieczne, ale nie mogą być gwałtowne. Rodzice, uczniowie i nauczyciele muszą mieć poczucie stabilizacji.Odbudowa prestiżu i znaczenia szkoły i jej pracowników.teria ocen.

 

 

Dalej następują krótkie rozwinięcia następujących haseł:

 

>Odbudowa prestiżu i znaczenia szkoły i jej pracowników

>Wsparcie dla najwybitniejszych uczniów

>Społeczna Rada ds. Edukacji

>Bardziej racjonalne wydatki na edukację

>Odchudzenie podstawy programowej i dostosowanie jej do wymogów współczesności

>Powszechny program nauki języka angielskiego:

>Dodatkowe kryteria ocen

>Bezpieczna szkoła

>„Projektowe piątki”

>Szkoła przedsiębiorczości

 

 

Cały dokument „NOWA SOLIDARNOŚĆ. Program Rafała Trzaskowskiego 2020”   –   TUTAJ

 

 

Rozdział 1 – „My i nasi najbliżsi”   –   TUTAJ

 

 

Podrozdział „Równy dostęp do edukacji”   – TUTAJ

 

 

Źródło: www.trzaskowski2020.pl

 Zostaw odpowiedź