Wczoraj w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Prezydenta Bronisława Komorowskiego, odbyła się „Gala Przedsiębior- czości”. Była ona inauguracją „Dnia Przedsiębiorczości 2015” oraz podsumowaniem zeszłorocznej, jedenastej edycji programu. Na oficjalnej stronie Prezydenta RP ukazała się , ilustrowana zdjęciami, relacja z tego wydarzenia. Oto obszerne jej fragmenty:

 

Gala Przedsiębiorczości

 

Dzień Przedsiębiorczości służy włączeniu dorosłych w edukację młodzieży oraz zbudowaniu dobrych relacji między szkołą a miejscem pracy. To program jednodniowych praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, sprzyjający podejmowaniu trafnych decyzji odnośnie dalszej edukacji i planowania kariery zawodowej. Uczniowie otrzymują możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, zapoznania się w praktyce z jego specyfiką oraz pozyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania.

 

Podczas wczorajszej gali Prezydent Komorowski powiedział:

 

Słabszą stroną systemu edukacji w Polsce jest słabość relacji i powiązań między praktyką życia zawodowego a systemem edukacji – mówił prezydent podczas wtorkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Podkreślał, że dzisiaj ważne są działania praktyczne – jak praktyki w ramach „Dnia Przedsiębiorczości”. Jak zaznaczył liczy, że akcja przyniesie dalsze efekty w postaci zbudowania w Polsce systemu, który w praktycznym wymiarze będzie wyposażał jak największą liczbę młodych ludzi w wiedzę i umiejętności przydatne w momencie startu w dorosłe życie.

 

„Dniu Przedsiębiorczości” towarzyszy Konkurs na Najlepszy Fotoreportaż z „Dnia Przedsiębiorczości”. Dyplomy oraz pamiątkowe egzemplarze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wręczył laureatkom Bronisław Komorowski.

 

Główną nagrodę otrzymała Julia Rębisz z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej,     a wyróżnienie przyznano Karolinie Jasek z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu. Laureatki będą miały możliwość odbycia praktyk w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Statuetki i dyplomy otrzymali przedstawiciele najaktywniejszych szkół uczestniczących w 11. edycji „Dnia Przedsiębior- czości”. Dyplomy oraz statuetki zostały również wręczone najaktywniejszym firmom i instytucjom, a także sponsorom „Dnia Przedsiębiorczości”.

 
Uroczystość została zorganizowana we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W Gali wzięli udział ministrowie w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka i Olgierd Dziekoński oraz doradca prezydenta Henryk Wujec.

 
Źródło: www.prezydent.plZostaw odpowiedź