W piątek, 11 października, prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, potocznie nazywaną „sześciolatkową”. Regulacje w niej zawarte dotyczą obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich.

Ustawa ma na celu złagodzenie oraz usprawnienie rozpoczętego w 2009 r. procesu obniżania wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego przez dzieci. sześcioletnie, a także stworzenie w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej warunków edukacji podobnych do tych, z którymi dziecko miało do czynienia korzystając z wychowania przedszkolnego” – można przeczytać na stronie Prezydenta.

 

Zgodnie z jej zapisami datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r. W ustawie zdecydowano, że:

  • od września 2014 roku klasy I-wsze będą liczyły do 25 uczniów. Taki przepis ma obowiązywać od września 2014 roku i docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014 klasy I-wsze, we wrześniu 2015 r. klasy I-wsze i II-gie, od września 2016 r. klasy I-III);
  • w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 – w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy I-wszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych;

c) od września 2014 roku:

  • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2008 r.;
  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;
  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki;

d) we wrześniu 2015 roku:

  • obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

 

 

Na podstawie informacji MENKomentarze niedostępne