Foto: www.wiadomosci.wp.pl (East News)

 

 

Zapewne nie wszyscy są stałymi czytelnikami „Rzeczpospolitej”. Dlatego  postanowiliśmy udostępnić wywiad, jaki dla tej gazety z prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem przeprowadził Jacek Nizinkiewicz, który pod tytułem „Sławomir Broniarz: Szkoła ostro skręciła w prawo” został opublikowany wczoraj, 7 września. Oto jego dwa fragmenty:

 

„Rzeczpospolita”: Był pan przeciwny gimnazjom, dziś jest liderem strajków w ich obronie.

Sławomir Broniarz: Przeciwnikami reformy strukturalnej była zdecydowana większość samorządów, które dopiero co, w 1996 r., przejęły szkoły jako organy prowadzące, pamiętajmy bowiem, że proces przekształcania szkół miał kosztować, i kosztował, setki milionów złotych. Symbolem tamtych czasów były tzw. gimbusy, którymi często były przyczepy ciągnięte przez traktor. Pierwsze lata wdrażania gimnazjów ujawniły także ogromny chaos, który temu towarzyszył i dla wielu uczniów i nauczycieli był to eksperyment przeprowadzany na żywym organizmie. W ciągu kolejnych lat, dzięki wysiłkowi nauczycieli, gimnazja przyniosły dużą wartość dodaną i mają sukcesy w skali międzynarodowej, okazało się, że polscy nauczyciele należą do najlepszych w Europie, a gimnazja stały się trwałym elementem systemu oświaty. Mimo krytycznego stosunku na starcie czy uwag zgłaszanych wobec niedomagań systemu ZNP uznał reformę gimnazjalną za sukces edukacji. […]

 

       – Czy obecna zmiana programowa prowadzi do upolitycznienia szkoły?

Treść podstawy programowej wyraźnie wskazuje na to, że następuje odejście od szkoły autonomicznej, szkoły autorskiej, szkoły wolnej od lewicowych czy prawicowych tendencji na rzecz ostrego skrętu w prawo. Edukacja powinna być dobra. I to jest jedyny wyróżnik, który szkole powinien towarzyszyć, wszelkie przenoszenia akcentów w lewo czy w prawo zmierzają w prostej linii do ideologizacji. Wystarczy przeczytać wstęp do podstawy programowej, cele edukacyjne i wychowawcze, przyjrzeć się propozycjom programowym języka polskiego, historii, przygotowania do życia w rodzinie, a nawet biologii, żeby zauważyć silne akcenty polityczne będące odzwierciedleniem programu i polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości.

 

Cały wywiad  „Sławomir Broniarz: Szkoła ostro skręciła w prawo”    –     TUTAJ

 

 

Źródło: www.rp.plZostaw odpowiedź