Foto: www.google.pl

 

 

W minioną sobotę, 1 lipca, w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 imienia Ludwika Skowyry w Przysusze odbył się V Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Przemawiający tam prezes tej partii – Jarosław Kaczyński, po powitaniu Mariana Niemirskiego – starosty powiatu przysuskiego*, gospodarza spotkania, w swym trwającym ponad godzinę przemówieniu, dwukrotnie podjął temat reformy edukacji i wizji szkoły, która przyświeca tej partii. Oto zapis jego słów, dokonany na podstawie nagrania wideo [plik z Yoy Tube]

 

 

Fragment 1. [od 9’45” do 11’20” nagrania]

 

Teraz proszę państwa sfera druga. Sfera, którą można by określić jako tożsamościową, a więc oświata, szkolnictwo wyższe, kultura, media. Ktoś mógłby przed chwilą pomyśleć, a szczególnie pani minister Zalewska – to jak to, mówi pan o zmianach instytucjonalnych, a pomija tą ogromną zmianę. Tak, mamy, oczywiście obok sześciolatków […] tą rzeczywiście bardzo znaczącą reformę. […] To jest naprawdę bardzo znacząca reforma. Przeprowadzona wśród trudności. I chciałem pani minister, pani minister Zalewskiej tutaj serdecznie podziękować, (oklaski), ale także jej ekipie; tam są same panie i jeden pan. Też chciałem wszystkim […] serdecznie podziękować.(oklaski) I chciałem także bardzo serdecznie podziękować pani premier, bo kiedy przyszło o to walczyć, a to nie było proste, Jak – to nie będę tego tutaj opisywał – przyszło walczyć w Gliwicach.** I dzięki niej ta reforma dzisiaj jest! (oklaski) Naprawdę serdeczne dzięki. (Długotrwałe oklaski. Premier Szydło wstaje i kłania się klaskającym).

 

 

Fragment 2. [Od 49’15” do 50′ nagrania]

 

A teraz przejdę do spraw tożsamościowych i wrócę do reformy szkolnictwa. Ona oczywiście nie jest celem samym w sobie. Ona, szanowni państwo, powinna podnosić poziom nauczania. Powinna doprowadzić do tego, żeby maturzysta, niezależnie od tego czy skończył szkołę ogólną czy zawodową, bo odbudowujemy szkolnictwo zawodowe, miał nie tylko pewną ilość umiejętności technicznych potrzebnych w dzisiejszym życiu, ale miał także takie rozeznanie kulturowe, które pozwoli mu odnaleźć się w życiu społecznym i w życiu właśnie kulturalnym narodu, i szerzej – świata, bo przecież dzisiaj żyjemy w wielkiej mierze w społeczeństwie zglobalizowanym. I musimy doprowadzić do stanu, w którym tak będzie. Bo przecież dzisiaj co rok słyszymy po egzaminach do szkół wyższych***, po pierwszym zetknięciu się pracowników szkół wyższych ze studentami, że tak po prostu nie jest. To jest ten cel, który nam przyświeca, który musi być zrealizowany.

Chodzi także o to, żeby dobierając podręczniki – w szczególności historii, języka polskiego czy nauki o społeczeństwie zachować pewną jednoznaczność. To nie jest tak, Szanowni Państwo, że poglądy kapepowców**** czy ich następców i poglądy polskich patriotów to są poglądy równoważne! (Długotrwałe oklaski)

 

 

 

Przypisy i komentarz redakcyjny

 

* Powiat ten jest częścią woj. mazowieckiego, graniczy z woj. łódzkim. Przysucha leży na trasie z Opoczna do Radomia.

** Nie udało się ustalić co prezes Kaczyński miał na myśli , gdy mówił o zasługach premier Szydło w walce o reformę: „Jak – to nie będę tego tutaj opisywał – przyszło walczyć w Gliwicach”.

***Od kilkunastu lat, to znaczy od roku, w którym pierwsi absolwenci szkół średnich zdawali „nową maturę” (2005 r.) szkoły wyższe rekrutują na podstawie wyników tego egzaminu, nie organizując tradycyjnych egzaminów wstępnych!

****Kapepowcy – członkowie Komunistycznej Partii Polski

 

Zdecydowaliśmy się zamieścić zapis tych fragmentów, gdyż w doniesieniach mediów o wystąpieniu prezesa Kaczyńskiego na V Kongresie PiS nie poświęcono fragmentom, w których odnosił się on do problemów reformy edukacji w ogóle miejsca. [WK]Zostaw odpowiedź