Niektóre media poinformowały o wartościowej inicjatywie Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, którą nazwano „Tydzień Konstytucyjny #MojaKonstytucja”. Jego ramy czasowe: początek – dziś, 28 maja, a zakończenie – w przyszłą sobotę, 4 czerwca, choć w praktyce lekcji w tych dniach wolnych zapewne nie będzie, mają znaczenie symboliczne. Dokładnie przed 30-ma laty – 28 maja 1986 r. – Trybunał Konstytucyjny wydał swoje pierwsze orzeczenie, a  4 czerwca 1989 r. odbyły się wybory, dzięki którym powstał pierwszy niekomunistyczny rząd i rozpoczął się proces demontażu systemu komunistycznego – mogło powstać państwo, które określamy nazwą  III RP.

 

 Uczniowie Z

Foto:www.facebook.com

Na zdjęciu uczniowie SOSW nr 2 w Gdyni.

 

W ramach tego tygodnia na spotkania do 193 szkół *– gimnazjów i szkół ponadgimnazjaalnych w całej Polsce – przybędzie 250 prawników: adwokatów, radów prawnych, sędziów, notariuszy, ale będą to także pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi i aplikanci. Akcję tę objął swym patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który 30 maja osobiście poprowadzi taką lekcję w jednym z kieleckich liceów. Oto fragment komunikatu, jaki o Tygodniu Konstytucyjnym zamieszczono na stronie RPO:

 

Co na to Konstytucja?

 

Spotkania z uczniami prowadzone są na podstawie scenariuszy zajęć opracowanych przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Ewy Łętowskiej. Wskazówki metodologiczne dla Prawników opracowało Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”.

 

Na lekcjach analizowane mogą być takie przypadki.

> Uczniowie chcą zorganizować protest przeciwko zmianie asortymentu w szkolnym sklepiku. Na zmianę tego, co będzie można kupić w sklepie zgodzili się rodzice uczniów.

> Grupa mieszkańców protestuje przeciwko planom budowy obwodnicy przez ich miejscowość. Mieszkańcy miasta, którzy czekają na obwodnicę – popierają pomysł. Obie grupy chcą manifestować. Władze wyrażają jednak zgodę tylko na manifestację drugiej grupy.

> Nauczyciel podsłuchał rozmowę uczniów, gdy ci krytykowali sposób prowadzenia jego zajęć. Ukarał ich obniżeniem ocen ze sprawowania i wezwał do szkoły rodziców.

> Janek ma szesnaście lat. Jest katolikiem. Jego rodzice postanowili zmienić obrządek na greckokatolicki. Chcą, by Janek zrobił to wraz z nimi i chodził do nowego kościoła. Janek nie chce o tym słyszeć.

 

Co na to Konstytucja? Wspólnie z uczniami prawnicy będą zaglądać do Ustawy Zasadniczej i sprawdzać, jak chroni ona prawa i wolności, oraz jak zaleca rozwiązywanie konfliktów dwóch różnych wartości. […]

 

Cały komunikat  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.rpo.gov.pl

 

*Według Małego Rocznika Statystycznego 2015 w roku szkolnym 2014/2015 w Polsce działały: 7443 gimnazja oraz 2286 liceów           i 1967 techników, co w sumie daje liczbę 11 696 szkół. Te 193 szkoły, w których odbędą się zajęcia z prawnikami, to zaledwie 1,65% tej liczby!

 

 

Adwokaci: Sylwia Gregorczyk-Abram – członkini zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy i Paweł Osik – członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej – wystąpili przed mikrofonami Polskiego Radia 24. Z gośćmi na temat „Tygodnia Konstytucyjnego” rozmawiał Grzegorz Frątczak.  Rozmowę, nagraną 8 maja, można odsłuchać   –  TUTAJZostaw odpowiedź