Wczoraj – 30 listopada 2022 roku – w siedzibie MEiN odbyły się rozmowy kierownictwa MEiN z przedstawicielami trzech nauczycielskich związków zawodowych.  Oto informacje o tym wydarzeniu – z różnych punktów widzenia:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

 

 Foto: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

Spotkanie kierownictwa MEiN ze związkami zawodowymi 

 

Świadczenia kompensacyjne, ocena pracy nauczycieli i podział subwencji oświatowej to główne tematy rozmów ministra Przemysława Czarnka i wiceministra Dariusza Piontkowskiego z nauczycielskimi związkami zawodowymi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych.

 

Będziemy proponowali zmiany przepisów dotyczących pewnego niewielkiego rozszczelnienia świadczeń kompensacyjnych. Myślimy tutaj o kontekście zatrudniania nauczycieli w szkołach, w których są uczniowie ukraińscy oraz objęcia tym świadczeniem także tych grup nauczycieli, którzy dotąd z takiego świadczenia nie mogli korzystaćzaznaczył wiceminister Dariusz Piontkowski po rozmowach ze związkami zawodowymi.

 

Jak przekonywał Sekretarz Stanu w MEiN, spotkanie przebiegło w dobrej, merytorycznej atmosferze. Podkreślił, że podczas rozmów przedstawiciele resortu i związków zawodowych znaleźli punkty wspólne. […]

 

Strony umówiły się na robocze spotkania dotyczące rozporządzenia o ocenianiu pracy nauczycieli oraz projektu rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej w 2023 roku.

 

Wiceminister Dariusz Piontkowski zapowiedział kolejne spotkanie na początku przyszłego roku. Zaznaczył, że jego tematem będzie m.in. kwestia wymagań biurokratycznych: – Tematem, który ciągle powraca jest sprawa wymagań biurokratycznych pojawiających się w niektórych placówkach, często z inicjatywy dyrektorów. Do tego tematu wrócimy na początku przyszłego roku. […]

 

 

Cały tekst „Spotkanie kierownictwa MEiN ze związkami zawodowymi”  –  TUTAJ 

 

 

 

Źródło:  www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

 

x           x          x

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

 

Relacja: Rozmowy MEiN – ZNP

 

30 listopada 2022 r. przedstawiciele ZNP po raz kolejny spotkali się z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. To kontynuacja rozmów z 9 listopada, gdy poruszono temat m.in. nauczycielskich wynagrodzeń, umożliwienia powrotu do pracy w szkole osobom pobierającym świadczenie kompensacyjne oraz biurokracji, jaką wywołały ostatnie zmiany w ocenie pracy. Tym razem MEiN poszerzyło formułę spotkania zapraszając na nie także przedstawicieli oświatowej “Solidarności” i Forum Związków Zawodowych.

 

ZNP reprezentowali prezes ZNP Sławomir Broniarz, wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP:

-przewodnicząca Komisji Ochrony Pracy ZG ZNP Urszula Woźniak

-przewodniczący Komisji Pedagogicznej ZG ZNP Adam Młynarski

Elżbieta Markowska (Komisja Ochrony Pracy ZG ZNP)

Edyta Książek (Komisja Pedagogiczna ZG ZNP)

 

Podczas spotkania omówiono kwestie związane z zaplanowanymi tematami środowego spotkania. To świadczenia kompensacyjne oraz odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli w kontekście nowej oceny pracy nauczycieli.

 

Omówione zostały także tematy zgłoszone przez ZNP:

 

– dodatek inflacyjny za rok 2022. To inicjatywa ZNP. Związek przekazał ministrowi wniosek o przyznanie nauczycielom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do 31 grudnia 2022 r. jednorazowego dodatku inflacyjnego. Środki na pokrycie ww. dodatku powinny pochodzić między innymi z niewykorzystanej rezerwy celowej przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w roku 2022;

– podwyżki w 2023 roku i propozycja ZNP zwiększenia kwoty bazowej dla nauczycieli;

 

– sprawy emerytalne, w tym możliwość przywrócenia art. 88 KN;

 

– lex Czarnek 2.0 – negatywne konsekwencje wejścia w życie ustawy. […]

 

 

Cały tekst „Relacja: Rozmowy MEiN – ZNP”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

x          x          x

 

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 

Warszawa, 30.11.2022 r.

 

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” po spotkaniu związków zawodowych z Ministrem Edukacji i Nauki

 

Podczas dzisiejszego spotkania związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki, poruszane były kwestie związane z nauczycielskimi świadczeniami kompensacyjnymi. Ministerstwo popiera objęcie świadczeniami nauczycieli będących pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zamierza również poszerzyć katalog nauczycieli pozostających na świadczeniach kompensacyjnych mogących czasowo podjąć pracę w szkołach, w którym uczą się dzieci uchodźców z Ukrainy (ustawa o pomocy uchodźcom). W zakresie oceny pracy nauczycieli, resort edukacji rozważyć ma wprowadzenie zmian w rozporządzeniu, polegających na usunięciu punktów i procentów określających stopień spełnienia kryteriów oceny.

 

Spotkanie to nie dało możliwości podjęcia poważnych rozmów dotyczących najważniejszych dla nauczycieli spraw: podniesienia wynagrodzeń i przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela (dot. wcześniejszych emerytur). Minister poinformował, iż mimo starań szefów resortu, rząd zaplanował 7,8% „podwyżki” płac nauczycieli, a postulaty związkowe przekaże Premierowi. Odpowiadając Przewodniczącemu Ryszardowi Proksie upominającemu się o prywrócenie art. 88, po raz kolejny przekazał, iż rozmowy na ten temat mogą się toczyć tylko w powiązaniu ze zmianami w pragmatyce zawodu nauczyciela (w tym z podwyższeniem pensum).

 

Przewodniczący R. Proksa podkreślił, że w związku z wprowadzaniem edukacji włączającej do szkół, dochodzi do negatywnych, czasem patologicznych zjawisk, stopniowo obniżających jakość pracy placówek oświatowych, a kolejne szkoły specjalne zagrożone są likwidacją.

 

Przedstawiciele KSOiW zwrócili również uwagę na brak zapowiadanych przed dwoma laty prac nad zmianą przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Istniejący stan prawny umożliwia wykorzystywanie komisji dyscyplinarnych jako narzędzia opresji niektórych dyrektorów szkół wobec nauczycieli.

 

Minister D. Piątkowski zapowiedział na styczeń kolejne spotkanie zespołu roboczego, który ma zająć się problemem odbiurokratyzowania oświaty. KSOiW po raz kolejny domagała się wydania katalogu dokumentów, które nauczyciel musi obligatoryjnie sporządzać.

 

Prezydium KSOiW stwierdza, że MEiN nie wykazuje woli do prowadzenia rozmów na temat zmian w systemie finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli, wcześniejszych emerytur oraz warunków pracy nauczyciela. Zapowiadane przez resort edukacji spotkania mają na celu przeciąganie tych zaniechań aż do wyborów parlamentarnych, pod pozorem prowadzenia rozmów ze związkami zawodowymi.

 

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

x           x           x

 

 

Forum Związków Zawodowych

 

Na oficjalnej stronie FZZ nie ma o tym spotkaniu informacji [zobacz – TUTAJ]

 

 Zostaw odpowiedź