Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skokowej wsi położonej w gminie Prusice, powiecie trzebnickim, województwie dolnośląskim.

 

 

3 października 2020

 

SP SKOKOWA – STREFA WOLNA OD PRZYMUSU

 

Janusz Korczak wiele lat temu powiedział: „Wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą, jest nietrwałe, niepewne, zawodne”. Długotrwały stres zabija motywację i obniża odporność. Dlatego w naszej szkole od 1 września, już oficjalnie, zgodnie z postanowieniem rady pedagogicznej:

 

Uczeń nie dostanie jedynki ani „np” (nieprzygotowany do zajęć), nie wpiszą mu czerwonym długopisem w zeszycie lub ćwiczeniach: „brak zadania domowego”, bo zadania domowe są dobrowolne, nieobowiązkowe. Prace domowe są zadawane, ale nauczyciel sprawdza tylko tym uczniom, którzy tego chcą. W naszej szkole uważamy bowiem, że czas po zajęciach to prywatna własność każdego ucznia. On i tylko on ma prawo nim zarządzać. Chcemy, żeby w ten sposób uczył się samodzielności odpowiedzialności za siebie.

 

Uczeń ma prawo odmówić, bez uzasadnienia, wpisania do dziennika oceny, na którą nie wyraża zgody, która mu nie odpowiada. Oznacza to anulowanie takiej oceny i zakaz wpisania jej do dziennika. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku wpisem: JESZCZE NIE. W tej sytuacji uczeń ustala z nauczycielem, w terminie 2 najbliższych tygodni, kolejną próbę zaliczenia pracy. Tych prób może mieć w tym czasie aż 3. Jeżeli żadna z tych prób nie przyniesie efektu, uczeń ma prawo i obowiązek umówić się z nauczycielem na inną, odpowiadającą mu formę zaliczenia materiału np. w formie plakatu, prezentacji, filmiku, wiersza, a nawet jeżeli chce i potrafi może to przedstawić także tańcem.

 

W uzasadnionych przypadkach 2-tygodniowy termin na ostatnią próbę zaliczenia pracy kontrolnej może ulec wydłużeniu.

 

Uczeń jeszcze tego samego dnia może poprawić ocenę z pracy kontrolnej, jeżeli wskaże błędy, które popełnił oraz wyjaśni jak do nich doszło i jak należy je poprawić. W takiej sytuacji nauczyciel podnosi uczniowi ocenę przynajmniej o stopień wyżej.

 

W klasach V – VIII nauczyciele są zobowiązani do stosowania najważniejszych narzędzi oceniania kształtującego: cel lekcji w języku ucznia, kryteria sukcesu i informacja zwrotna.

 

Zaleca się zapowiadanie uczniom także krótkich prac kontrolnych – kartkówek, przynajmniej w postaci kryteriów sukcesu, czyli co będzie sprawdzane.

 

W klasie IV obowiązuje ocenianie kształtujące – nie stawia się uczniom klasycznych stopni. Oceny są w postaci informacji zwrotnej. Nie ma porównywania i wyścigu szczurów. Tradycyjne oceny pojawią się tylko 2 razy, na półrocze i koniec roku. Docelowo ocenianie kształtujące ma obowiązywać w każdej klasie SP Skokowa.

 

Przestaje u nas obowiązywać punktowy system oceniania zachowania uczniów. Wychowanie i ocenianie zachowania oparliśmy na samodzielnym kształtowaniu przez uczniów kluczowych kompetencji obywatelskich i społecznych. Każdy uczeń wybiera dwie kompetencje, które chce kształtować np. samodyscyplinę i umiejętność współpracy. Wykonuje zadania, które pomagają je rozwijać. Zbiera dowody w swoim portfolio. Oceniany będzie postęp i zaangażowanie.

 

Zależy nam na dobrych relacjach w szkole, dlatego wprowadzamy elementy TUTORINGU i DIALOGU MEDIACYJNEGO – indywidualnych i grupowych rozmów z uczniami, także z udziałem rodziców.

 

Wprowadzamy także wewnętrzny system wsparcia pedagogicznego SPRĘŻYNA, który będzie się mierzył z najtrudniejszymi sytuacjami i problemami w duchu Porozumienia Bez Przemocy.

 

W oddziałach przedszkolnych, a także szkolnych przeszkoleni nauczyciele wprowadzają elementy PLANU DALTOŃSKIEGO – każdy uczeń realizuje we własnym dla siebie tempie i poziomie, określoną wspólnie z nauczycielem indywidualną porcję materiału i zadań.

 

Nowe zasady oceniania obowiązują na wszystkich przedmiotach i zajęciach.

 

Wprowadzone zasady nie ograniczają w żaden sposób kreatywności nauczycieli działających w interesie uczniów. Stanowią one jednak wspólne dla wszystkich, nieprzekraczalne ramy środowiska uczenia się w SP Skokowa.

 

Pozdrawiam,

 

Andrzej Grzegorzewicz

 

 

 

10 października 2020

 

NIE DZIECI, A LUDZIE

 

Autor tych słów, Janusz Korczak, trwał przy dzieciach, przy każdym do samego końca.

 

Franek to utalentowany uczeń. Wszystko łapie w lot – szczególnie matematykę. Zadanie domowe zrobił w 20 minut. Zosia wprawdzie ma z tym problem, ale może liczyć na tatę, mamę, dziadka i babcię, emerytowaną nauczycielkę. Przynosi do szkoły perfekcyjnie wykonane zadania.

 

Jasiu, też uczeń, przeżył wczoraj dramat. Jego mama, w czasie domowej awantury, powiedziała, że nie kocha już tatę. Marysię z tej samej klasy zdradziła przyjaciółka. Wczoraj wszystko wyszło na jaw, że obgadywała ją przed innymi, że biedna, że chodzi w starych, wysłużonych, niemodnych ubraniach.

 

Marysia zamknęła się w pokoju, nie chce z nikim rozmawiać, nie odbiera telefonów. Igor odrabia lekcje w kuchni, nie ma swojego pokoju. Nie ma miejsca dla siebie. Jurek ma bardzo dużo obowiązków domowych. Musi pilnować młodsze rodzeństwo, robić zakupy, rozpalać w piecu. Krysią nikt się specjalnie nie interesuje. Samotna matka ciężko pracuje i Krysia musi sobie radzić sama. Jasiu, Marysia, Igor, Jurek i Krysia milczą no i nie odrobili dzisiaj zadania domowego.

 

          Pytanie:

 

Czy każdy taki przypadek to niedopuszczalne lenistwo?

 

Czy zasłużyli na jedynkę?

 

Czy bezwzględny obowiązek zadań domowych – wszyscy, bez żadnej taryfy ulgowej, to ludzkie traktowanie?

 

Czy zasada dobrowolności zadań domowych zabrania ich odrabiania i zadawania?

 

Tak niewiele, a tak wiele zmienia.

 

 

Pozdrawiam,

 

Andrzej Grzegorzewicz

 

 

 

O szkole w Skokowej było ostatnio głośno – w Radiu Wrocław:

 

Wiejska szkoła w Skokowej koło Trzebnicy idzie pod prąd – chce udowodnić, że system edukacji oparty na przymusie, ocenach i dyscyplinie bardzo niekorzystnie wpływa na uczniów. Co zatem zamiast? Dobre relacje, pozytywna atmosfera i oddawanie młodym ludziom odpowiedzialności za własną naukę.

 

W szkole w Skokowej była nasza reporterka Justyna Kościelna. Posłuchajcie jej rozmów z uczniami i nauczycielami  –  TUTAJ

 

 

 

Także w Radiu Wrocław – kilka dni później:

 

Akademia Młodego Radiowca: Moja szkoła  TUTAJ

 

 

 

Źródłem wszystkich przytoczonych tekstów i zdjęcia jest fanpage Szkoły Podstawowej w Skokowej.

 Jedna odpowiedź to “Poznajcie co się dzieje w małej Szkole Podstawowej we wsi Skokowa”

  1. Grzegorz napisał:    Nie jestem przekonany czy taki system nauki sprawdziłby się w dużych środowiskach.

Zostaw odpowiedź