Ostatnie zakończenie roku szkolnego dla dyr. Kolata. Po 35 latach.

 

Dzisiejsza uroczystość uczniowskiego  zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Techniczno -Informatycznych im. J. Nowaka-Jeziorańskiego przy Al. Politechniki w Łodzi, obok stałego elementu, jakim jest wręczanie przy tej okazji nagród najlepszym uczennicom i uczniom, zwieńczona została uroczystym pożegnaniem dyrektora tej szkoły – mgr inż. Józefa Kolata – nie tylko na okres wakacyjnej przerwy, a na stałe.  Dyr. Kolat żegnał się z uczniami po 35 latach nieprzerwanego pełnienia obowiązków dyrektora szkoły, gdyż podjął decyzję  o przejściu z dniem 31 sierpnia tego roku – po 49 latach pracy nauczycielskiej – na emeryturę.

 

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w ZST- I  odbyła się „pod chmurka”

 

 

 

Dyr. J. Kolat wręcza uczniowi nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce.

 

 

 

Dyr. J.Kolat informuje uczniów o swojej decyzji przejścia na emeryturę.

 

 

 

Dyr. J.Kolat  – uściskiem dłoni przewodniczącego szkolnego samorządu uczniowskiego symbolicznie żegna się z uczniami szkoły. Ów młody człowiek przed chwilą odczytał tekst pożegnania:

 

„Chcielibyśmy Panu Dyrektorowi z całego serca podziękować za jego wieloletnią pracę, za wkład włożony w rozwój naszej szkoły, za kształtowanie charakterów młodzieży podczas całej pracy pedagoga i dyrektora naszej placówki. Dziękujemy za poświęcony nam czas, za życzliwość , za uśmiech, za wsparcie jakie otrzymaliśmy. Życzymy wielu lat radości, zdrowia i spełnienia marzeń, oraz realizacji pasji, na które wcześniej nie było czasu.[…]”

 

 

 

Dyr. J. Kolat otrzymał symboliczny bukiecik pożegnalny.

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz

 

 

 

Ostatnie zakończenie roku szkolnego dla dyr. Wojciechowskiej. Po 34 latach.

 

O tej uroczystości informujemy, zamieszczając relację ze stronyDziennika Łódzkiego”:

 

Zakończenie roku szkolnego w XXV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi miało wyjątkowe okoliczności. W piątek społeczność ogólniaka z ul. Podhalańskiej 2a dziękowała Alicji Wojciechowskiej za 34 lata pracy na stanowisku dyrektora tej szkoły. […] Piątkowa uroczystość była ostatnią, w której Alicja Wojciechowska uczestniczyła jako osoba kierująca liceum z ul. Podhalańskiej – zdecydowała się bowiem odejść na emeryturę. Ta decyzja oznacza, że na wypoczynek po karierze zawodowej wybrał się najbardziej doświadczony, z czynnych dotąd zawodowo, dyrektorów łódzkich ogólniaków. […]

 

Foto: www.dzienniklodzki.pl/

 

Społeczność XXV LO dziękowała Alicji Wojciechowskiej za długoletnią pracę kwiatami i oklaskami.

 

 

Foto: www.dzienniklodzki.pl/

 

Ta wzruszona wyjaśniała, że sekret sprawnego zarządzania szkołą to przede wszystkim sztuka słuchania dobrych doradców.

 

 

Cały reportaż red. Macieja Kałacha (w tym film)    –    TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 

 

UWAGA:

Redakcja „Obserwatorium Edukacji” przygotowuje cykl wywiadów z dyrektorami-weteranami łódzkich szkół, odchodzącymi na emeryturę – po kilkudziesięciu latach nieprzerwanego kierowania szkołą.  Będą one zamieszczone w ostatniej dekadzie sierpnia.

 

 

 

Foto: www.facebook.com/walasekmateusz/

 

I tylko szkoda, że władze miasta nie zauważyły tych niezwykłych okazji i zorganizowały „Miejskie zakończenie roku szkolnego” w Zespole Szkół Samochodowych.

 

 

 Zostaw odpowiedź