Dzisiaj, 27 sierpnia 2018 roku, w Dużej Sali Obrad UMŁ odbyły się tradycyjne spotkania, na które władze miasta zaprosiły dyrektorki i dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych, aby tym którzy zakończyli swoją działalność na tych stanowiskach w związku z przejściem na emerytury podziękować za ich dotychczasową pracę, a tym którzy obejmują po nich kierowanie tymi placówkami wręczyć akty powołani na stanowiska dyrektorskie, jak również tych dyrektorów, którym organ prowadzący powierzył kontynuowanie ich misji na kolejną kadencję.

 

Uroczystość odbyła się w trzech terminach: o 8:30 dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, o 10:30 – dla dyrektorów przedszkoli, a o 12:30 dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Wszystkie te spotkania przebiegały według takiego samego programu. „Obserwatorium Edukacji” zainstalowało swój obiektyw w tym trzecim terminie.

 

Po powitaniu przybyłych przez dyrektorkę Wydziału Edukacji UMŁ panią Berenikę Bardzką – w tym w pierwszej kolejności pani Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, jako pierwsza wygłosiła okolicznościowe wystąpienie Pani Prezydent. Po niej głos zabrali jeszcze szefowie dwu głównych nauczycielskich związków zawodowych: ZNP i „Solidarności”.

 

Po takim wstępie przystąpiono do wręczania przybyłym szefom łódzkich szkół ponadpodstawowych i innych placówek oświatowo-wychowawczych oficjalnych dokumentów.

 

 

Jako pierwsi odebrali z rąk pani prezydent Hanny Zdanowskiej listy z podziękowaniami za ich wieloletni trud w wypełnianiu niełatwych obowiązków kierowania szkołami odchodzący z dniem 31 sierpnia 2018 roku na emeryturę dyrektorzy. Stoją na zdjęciu (od lewej): Prezydent Hanna Zdanowska, Krystyna Zielińska (VI LO), Andrzej Kolasiński (IX LO), Alicja Wojciechowska (XXV LO), Józef Kolat (Zesp. Szk. Techn.-Inform.), Alicja Przanowska (XXXIII LO), wiceprezydent Tomasz Trela.

 

Po nich ponad dwadzieścia osób odebrało akty powołania na stanowiska dyrektorskie – w tym na zwolnione przez pożegnanych przed chwilą emerytów. Wręczono je także osobom które wygrały konkursy ogłoszone na dyrektorów tych placówek, jak również tym dyrektorom, którym organ prowadzący powierzył kontynuowanie ich misji na kolejną kadencję.

 

Nie było w tym gronie osoby, której wręczono by akt powołania na stanowisko nowotworzonego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego nr XI!

 

Ostatnią uroczystością było wręczenie listów gratulacyjnych dyrektorom szkół, które zanotowały najlepsze wyniki w egzaminach zewnętrznych: maturach i egzaminach zawodowych.

 

Po przekazaniu zebranym kilku komunikatów spotkanie zakończono.

 

Tekst i zdjęcia
Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź