10 listopada 2015 r. Minister Edukacji Narodowej zatwierdził ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

 

Zatwierdzony przez Ministra nowy ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą (zgodnie z §18a ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 z późn. zm.) zastępuje dotychczas obowiązujący ramowy program kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej 25 sierpnia 1999 r.

 

Na podstawie nowego ramowego planu i programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli mogą przygotowywać szczegółowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z ww. zakresu i prowadzić kurs kwalifikacyjny, po wyrażeniu zgody przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, zgodnie z przepisami § 18a ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ww. rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Jednocześnie informujemy, że do obszarów tematycznych ujętych w ramowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą zostały opracowane materiały dydaktyczne, które mogą być wykorzystywane przez placówki doskonalenia nauczycieli organizujące ww. kurs kwalifikacyjny. Materiały, o których mowa są dostępne na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą – TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź