W środę 7 grudnia 2022 r. na stronie MEiN zamieszczono informację o pewnej publikacji, która powinna zainteresować nauczycieli:

 

 

                                      „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem” – poradnik

 

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępniliśmy publikację „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem”. Poradnik jest skierowany do kadr oświatowych, opiekunów szkolnych kół wolontariatu, koordynatorów wolontariatu, wolontariuszy oraz ich rodziców. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące organizacji wolontariatu w szkole. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.[…]

 

Poradnik został przygotowany z myślą o osobach zaangażowanych w tworzenie struktur wolontariatu w szkołach, tj. dyrektorach szkół, kadrze pedagogicznej oraz opiekunach szkolnych kół wolontariatu. Zostały w nim omówione następujące zagadnienia:

 

-formy wolontariatu szkolnego,

-otoczenie prawne wolontariatu,

-uczeń jako wolontariusz,

-prawo w praktyce szkolnej,

-koordynator wolontariatu,

-organizacje społeczne działające w szkole jako organizatory wolontariatu,

-e-wolontariat w szkole,

-ubezpieczenie wolontariuszy.

 

W publikacji znajdziemy także wzory dokumentów związanych z organizacją wolontariatu w szkole, m.in.: regulaminy, wzory porozumień, oświadczeń.

 

Publikacja powstała we współpracy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego oraz Korpusu Solidarności. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

 

Materiał można pobrać ze strony ZPE  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło:  www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

 

 Zostaw odpowiedź