W nawiązaniu do tematu zamieszczonej wczoraj informacji – zaczerpniętej z  „Gazety Wyborczej ŁÓDŹ”  – o kryzysie na rynku pracy, poszukującym wykwalifikowanych techników, przekazujemy  informację ze strony MEN, którą zamieszczono tam wczoraj:

 

 

Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego

 

 

Członkowie Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego, któży uczestniczyli we wczorajszym spotkaniu w MEN

 

 

Rada Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego jest ogólnopolskim forum inicjowania i konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, w tym proponowanych przez Ministra Edukacji.

 

Barbara Nowacka podczas uroczystości podziękowała wszystkim członkom Rady za zaangażowanie i w prace nad zmianą szkolnictwa zawodowego.

 

Polska gospodarka opiera się na edukacji zawodowej i technicznej. Przygotowanie młodych osób do rynku pracy to wielkie wyzwanie. Dziękuję, że podjęliście się tej misji. Jesteście naszymi doradcami i ambasadorami edukacji zawodowej, dlatego dziękuję za zaangażowanie i proszę o dalszą współpracę. Jesteśmy gotowi na zmiany, reformy i korekty. Musimy zbudować zrównoważony rynek pracy, rozwijając szkoły branżowe, technika i licea w równym stopniu – powiedziała Minister.

 

Do zadań Rady należy, w szczególności: inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym, organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, w szczególności w środowisku pracodawców.

 

W skład Rady wchodzi 48 dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wskazanych przez kuratorów oświaty (po trzy osoby z każdego województwa), tj. dyrektorzy branżowych szkół I i II stopnia, techników, szkół policealnych, centrów kształcenia zawodowego oraz dyrektorzy szkół, placówek tworzących Branżowe Centra Umiejętności (BCU).

 

Do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, Minister Edukacji albo przewodniczący Rady mogą zapraszać osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Rady.

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

P.s.

 

Członkami tej Rady z woj. łódzkiego są:

 

-Grzegorz Gajda – dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu,

 

-Elżbieta Urbańska-Golec – dyrektorka Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

 

-Dominika Walicka  –  dyrektorka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

 

 

 

ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI  z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego, zawierające m.in. pełen skład tej Rady   –   TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź