Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, wręczyła dziś akty powołania członkom Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego.

 

MEN 3

Foto: www.men.gov.pl

 

Zespół został powołany zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 stycznia 2015 r. W jego skład wchodząprzedstawiciele ministrów właściwych dla zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz największych oświatowych związków zawodowych.

 


Idea tego Zespołu powstała na posiedzeniu Komisji Trójstronnej. Uczestnicy Komisji poprosili, by w związku z dużym zainteresowaniem szkolnictwem zawodowym, spotykać się w Ministerstwie Edukacji, a ja się na to zgodziłam. To dobry pomysł – powiedziała szefowa MEN. – Pomysł powrotu do świetlanych lat szkolnictwa zawodowego padł na bardzo podatny grunt, a miałam okazję przekonać się, że w środowiskach lokalnych bardzo wiele się w tej dziedzinie dzieje – dodała minister Joanna Kluzik-Rostkowska.

 

 

Obecny na spotkaniu wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki, zapewnił, że resort jest otwarty na nowe propozycje zmian legislacyjnych potrzebnych przy reformie kształcenia zawodowego. – Ten proces trwa, musimy powiedzieć co już udało nam się zrobić, a co wciąż należy zmienić – dodał minister.

 

MEN 1

Foto: www.men.gov.pl

 

Tematem dzisiejszego, pierwszego spotkania Zespołu, były: polski system dualny kształcenia zawodowego oraz fundusze unijne przeznaczone na kształcenie zawodowe w nowej perspektywie finansowej do roku 2020.

 

 

Do zadań Zespołu należy opiniowanie lub proponowanie:

– działań na rzecz aktywizowania pracodawców do włączenia się w proces kształcenia zawodowego, w szczególności działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
– działań służących upowszechnianiu dobrych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego, w szczególności dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami;
– rozwiązań mających ułatwić i zintensyfikować współpracę pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi;
– działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

*W latach 2008 – 2009 istniał już, powołany przez ówczesną minister Katarzynę Hall, Zespół opiniodawczo-doradczy ds. kształcenia zawodowego.Zostaw odpowiedź