We wtorek 26 marca 2024 roku, na oficjalnej stronie MEN, poinformowano o powołaniu zespołu do spraw praw i obowiązków ucznia:

 

 

Ogólnopolski rzecznik praw ucznia – powołanie zespołu ds. praw i obowiązków ucznia przy Ministrze Edukacji

 

Barbara Nowacka i Rafał Trzaskowski

 

W MEN powstał zespół ekspercki do spraw praw i obowiązków ucznia, który będzie pracował nad zmianami ustawowymi dotyczącymi praw ucznia, a także powołania rzecznika praw ucznia – poinformowała na konferencji Minister Edukacji Barbara Nowacka.

 

Zespół zajmie się analizą i oceną przepisów dotyczących praw i obowiązków ucznia, a także wypracuje projekty przepisów ustawowych o prawach i obowiązkach ucznia, o rzeczniku praw ucznia na poziomach: ogólnopolskim, wojewódzkim i szkolnym, wzmocnieniu samorządu uczniowskiego w systemie oświaty. Zespół będzie też ciałem doradczym ministra i będzie mógł przygotowywać opinie i stanowiska w zakresie praw i obowiązków ucznia. W skład zespołu weszli eksperci ze środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych, przedstawiciele kuratoriów i samorządowych rzeczników praw ucznia oraz nauczyciele-praktycy zaangażowani w walkę o prawa ucznia, wśród nich Kacper Lawera, Dyrektor Departamentu Komunikacji w MEN, który został przewodniczącym zespołu.

 

Młode osoby w szkole muszą uczyć się aktywności obywatelskiej. Od wielu lat słyszymy, jak ważna jest potrzeba edukacji uczniów w zakresie ich praw i obowiązków, dlatego powołujemy rzecznika praw uczniowskich, który będzie o tych prawach i obowiązkach mówił młodym ludziompowiedziała minister Nowacka. Zaznaczyła, że pomysł stworzenia ustawy jest inspirowany działalnością samorządowych rzeczników, w tym warszawskiego rzecznika praw uczniowskich, dlatego decyzję o powstaniu zespołu ogłasza wspólnie z prezydentem Warszawy.

 

Obecny na konferencji prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że bardzo ważne jest, by młodzi ludzie mieli kogoś, do kogo mogą się zwrócić, kiedy ich prawa są naruszane. – Dlatego Warszawa powołała taką osobę, która ma pomagać rozwiązywać konflikty, ma być mediatorem, osobą, która uwrażliwia nauczycieli i rodziców, ale również samych uczniów na ich prawa i obowiązkipowiedział prezydent Trzaskowski.

 

 

Zarządzenie Ministra Edukacji z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Praw i Obowiązków Ucznia  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 Zostaw odpowiedź