Na internetowej stronie Rzecznika Praw Dziecka można zapoznać się z informacją o raporcie z badań sondażowych dotyczących praw ucznia w 20 szkołach regionu  nadwiślańskiego (powiaty: tczewskim, nowodworskim, malborski ,starogardzkim, kwidzyńskim i sztumskim), który zaprezentowano w miniony piątek, 6 maja, podczas spotkania z RPD.

 

Raport  o prawach ucznia

Foto: www.brpd.gov.pl

 

Na zdjęciu : Paulina Kremer – członkini Zarządu Fundacji Pokolenia oraz Krzysztof Stachura i Tomasz Grabowski z Fundacji Ośrodek badań Analiz Społecznych podczas spotkania u Rzecznika Praw Dziecka.

 

 

Badania przeprowadzono w  11 gimnazjach, 6 technikach i 3 liceach – dobranych proporcjonalnie z poszczególnych powiatów. Były to badania kwestionariuszowe, przeprowadzone wśród  745 uczniów, 158 nauczycieli i 170 rodziców.

 

Oto obszerne fragmenty tej informacji:

 

Problemem polskich szkół jest nie tyle występowanie przypadków „ciężkiego” łamania uczniowskich praw, ale ogólnie niesprzyjający klimat dla budowania demokratycznych relacji – wynika z raportu z badań „Monitoring praw uczniowskich w szkołach obszaru nadwiślańskiego, który został zaprezentowany przez jego autorów w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

 

Raport Fundacji Pokolenia oraz Fundacji Ośrodka Badań i Analiz Społecznych jest efektem półrocznych, kompleksowych badań dotyczących praw ucznia w szkołach regionu nadwiślańskiego, przeprowadzonych pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Autorzy kierowali się potrzebą stworzenia wielowymiarowej diagnozy przestrzegania praw uczniowskich w szkołach uczestniczących w projekcie,[…]

 

Z raportu wynika, że Polscy uczniowie odczuwają tzw. triadę braków: (1) brak swobody w wyrażaniu własnego Ja, własnych emocji i poglądów, (2) brak poczucia bycia dostrzeganym przez dorosłych w szkole (koncentracja na wynikach, nie procesie rozwojowym), (3) brak poczucia wspólnotowości; autentycznych relacji i budowania społeczności.

 

Szwankuje w polskich szkołach praca nad podnoszeniem świadomości roli, jaką uczniowie mają do odegrania w procesie edukacyjnym. Uczniowie nie czują, że nauczyciele ich motywują. W efekcie wzrasta w nich poczucie wyobcowania względem szkolnej rzeczywistości, stają się nadmiernie krytyczni wobec systemu, a ich postawy ulegają radykalizacji – podkreślają autorzy.

 

Raport zwraca również uwagę m.in. na takie kwestie jak: nieskuteczność szkolnych statutów, kontekstowy charakter edukacji o prawach ucznia czy bariery demokratyzacji stosunków szkolnych.[…]

 

Pełna treść informacji „Prawa ucznia – co mówią badania?”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: brpd.gov.pl

 

 

 

Do pobrania plik PDF  –  ”Monitoring praw uczniowskichZostaw odpowiedź