Wczoraj, 27 kwietnia, w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbył a się konferencja, zatytułowana „Strefowe perspektywy dla kształcenia zawodowego w Łódzkiem”. Jej współorganizatorami byli: Kuratorium Oświaty w Łodzi i Zarząd ŁSSE, a głównym celem podpisanie porozumienia na rzecz utworzenia Łódzkiego Klastra Edukacyjnego. Salę wypełnili przedstawiciele pracodawców z regionu łódzkiego, dyrektorzy i uczniowie szkół zawodowych oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa. Rangę tego wydarzenia podkreślała obecność pani posłanki na Sejm Elżbiety Królikowskiej –Kińskiej a także przedstawicielek dwu ministerstw: Agnieszki Buły-Kopańskiej – dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki i Ewy Konikowskiej-Kruk – dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN. Władze województwa łódzkiego reprezentowała Pani Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa pan Witold Stępień oraz dwu Wicemarszałków, w imieniu przedstawicieli samorządów powitany został pierwszy wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela. Organizatorów reprezentowali: Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński i Prezes Zarządu ŁSSE Tomasz Sadzyński.

 

0

 

Konferencję rozpoczęła premiera filmu „Zawodowcy”, promującego szkolnictwo zawodowe, zrealizowanego przez słuchaczki i słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi. Film ten zostanie udostępnimy szkołom gimnazjalnym, aby służył tam promocji szkolnictwa zawodowego.

 

 

1

 

Po wystąpieniach powitalnych Gości Honorowych i Łódzkiego Kuratora Oświaty głos zabrał Prezes Sadzyński, który zaprezentował kilka mało znanych faktów z rozwoju nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w Łódzkiem.

 

 

Po takim wprowadzeniu rozpoczęła się najważniejsza część konferencji, czyli składanie podpisów przez sygnatariuszy Porozumienia na rzecz utworzenia Łódzkiego Klastra Edukacyjnego.

 

2 Bęben

Podpis składa J. Bęben – dyr. ZSP Nr 3 w Łodzi

 

4

 

 

3

Sygnatariusze Porozumienia po złożeniu podpisów

 

Kolejnym wydarzeniem Konferencji była dyskusja panelowa, w której zaproszeni do niej prezentowali swe dotychczasowe doświadczenia i poglądy na temat współdziałania gospodarki i edukacji w obszarze kształcenia zawodowego – z punktu widzenia władz centralnych, przedsiębiorców i dyrektorów szkół.

 

 

5

 

W debacie uczestniczyli (od lewej):

1. Agnieszka Buła-Kopańska dyr. Departamentu Instrumentów Wsparcia MG,
2. Ewa Konikowska-Kruk – dyr. Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN,
3. Bartłomiej Dobosz – prezes firmy SKB Sp. z o.o.
4. Dariusz Pytlewski – dyrektor ds. handlowych firmy Heling Polska Sp. z o.o.
5. Frank Tyralla – prezes firmy Interprint Polska Sp. z o.o.
6. Sławomir Fater – dyrektor CKU Nowoczesnych Technologii w Łodzi,
7. Janusz Bęben – dyrektor ZSP Nr 3 w Łodzi,
8. Wojciech Kreft – przewodniczący Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

Moderatorem dyskusji był Bartosz Rzętkiewicz – z-ca dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora w ŁSSE (pierwszy z prawej)

 

Kolejnym punktem porządku Konferencji było wręczenie statuetek, ufundowanych przez Ministra Gospodarki oraz dyplomów najbardziej aktywnym przedsiębiorcom ŁSSE w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz współpracujących z nimi szkół oraz uczniów, jak to nazwał prowadzący Konferencję Marcin Kwintkiewicz – rzecznik prasowy Zarządu ŁSSE – „tercetom” (firma + szkoła + uczeń/absolwent):

 

7

 

Pierwszy „tercet:
1. Mecislavs Maculevics – dyrektor HR, Łódź Campus HR Leader,
2. Józef Kolat – dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodz
3. Karol Ogłuszka – uczeń ZST-I w Łodzi

Drugi „tercet”:
1. Bartłomiej Dobosz – prezes SKB, Firma FON-SKB Sp. z o.o. Sp. k.a.
2. Sławomir Fater – dyrektor CKU Nowoczesnych Technologii w Łodzi
3. Jacek Witkowski – absolwent CKU NT

Trzeci „tercet”
1. Dariusz Pytlewski – dyrektor ds. handlowych w firmie Haering Polska Sp. z o.o.
2. Sławomir Fater – dyrektor CKU Nowoczesnych Technologii w Łodzi
3. Sebastian Tkaczyk – słuchacz CKU NT

 

 

Następnie wyróżniono dyplomami Ministra Gospodarki oraz Zarządu ŁSSE S.A. i Łódzkiego Kuratora Oświaty osoby szczególnie zasłużone w promowanie rozwój efektywnej współpracy przedsiębiorstw i szkół zawodowych:

 

8

 Lista wyróżnionych (nie w kolejności, w jakiej stoją na zdjęciu):

1. Zygmunt Łopalewski – rzecznik prasowy Indesit Company Polska Sp. z o.o.
2. Elżbieta Grochal – kierownik Działu Personalnego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Oddział w Łodzi
3. Frank Tyralla – prezes Zarządu Interprint Polska Sp. z o.o
4. Janusz Moos – dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
5. Janusz Bęben – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi
6. Radosław Banasiak – uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
7. Rafał Matyja – słuchacz Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi

 

 

Wyróżniono także dyplomami Zarządu ŁSSE S.A. i Łódzkiego Kuratora Oświaty Adama Trima – dyrektora British International School of the University of Łódź.

 

 

Ostatnim akcentem konferencji był występ uczniów ZSP Nr 9 w Łodzi i studentów UŁ, powstały pod kierunkiem pracowników Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, który był inscenizacją tekstów literackich, nagrodzonych w XIX Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych, jaki odbył się 26 marca br w Muzeum Miasta Łodzi.

 

9

 

 

10

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź