Tym razem nasze wczorajsze prognozy sprawdziły się: Dzisiaj na stronie MEN został zamieszczony komunikat, zatytułowany „Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych”. Oto jego obszerne fragmenty:

 

Foto: www.men.gov.pl

 

Minister Anna Zalewska w czwartek, 4 stycznia br. wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

 

 

Członkami Rady są dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) reprezentujący różne branże. Przewodniczącą Rady została wiceminister edukacji Marzena Machałek.

 

Chcemy korzystać z Państwa wiedzy i doświadczenia w zakresie szkolnictwa zawodowego. Jesteśmy gotowi wdrożyć każde rozwiązanie, które będzie zachęcać młodzież do nauki zawodupowiedziała minister Anna Zalewska.[…]

 

Członkowie Rady będą proponować zmiany w kształceniu zawodowym, w tym w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także będą brali udział w prowadzeniu wstępnych konsultacji nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i współpracujących z nimi pracodawców. Jednym z zadań Rady będzie aktywny udział jej członków w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku pracodawców.[…]

 

Przewodnicząca Rady (Marzena Machałek) zaznaczyła, że członkowie Rady to liderzy, którzy będą promować dobre praktyki w kontaktach ze środowiskiem pracodawców.

 

Będą oni ciałem opiniodawczo-doradczym dla Ministra Edukacji Narodowej. Będą mówić, co trzeba zrobić, zmienić, jak należy działać, abyśmy odnowili kształcenie zawodowe w Polsce – wskazała wiceszefowa MEN.

 

Rada Dyrektorów będzie mogła zapraszać do udziału w jej pracach w charakterze doradców – ekspertów i specjalistów z rynku. Rada ma podejmować uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym.

 

Skład osobowy Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych   –   TUTAJ

 

Zarządzenie Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych    –    TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Komentarz redakcji:

 

Także po lekturze Zarządzenia MEN w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych nie stajemy się bogatsi w informacje: nadal nieznane są kryteria i procedury decyzyjne, które stoją za takim właśnie składem owej rady dyrektorów. Nie wiadomo, czy minister Zalewska dysponowała jakąś wstępną listą kandydatów, z której wybrała 42 osoby, jeśli tak – czym się przy tym kierowała, jak ta lista powstała, czy kandydaci do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych (RDSZ) byli przez kogoś zgłaszani, jeśli tak – przez kogo?

 

A może było inaczej?  Może informacja o tym, że będzie tworzona taka rada „poszła w teren” – do ”swoich”? Może to kuratorzy oświaty proponowali „pewniaków” – znaczy – zwolenników Dobrej Zmiany?. A ci już sami zgłaszali swoją kandydaturę do MEN, albo wyrażali zgodę, aby zgłosili ich kuratorzy?

 

Po dokładnym zapoznaniu się z wykazem członków RDSZ stwierdziliśmy, że znalazł się w jej składzie jeden przedstawiciel środowiska dyrektorów łódzkich szkół zawodowych  – Ryszard Kaźmierczak – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych. Nie zamierzamy kwestionować kompetencji i doświadczenia w kierowaniu szkołą zawodową kolegi Ryszarda. Dyrektorem swej szkoły (wtedy noszącej zupełnie inną nazwę i w zasadzie nie będącej szkołą zawodową) został w 2006 roku. Przez te prawie 12 lat udało mu się odtworzyć kształcenie zawodowe  w siedzibie dawnego Zespołu Szkół Samochodowych nr 2 i doprowadził  do tego, że 1 września 2008 r. nastąpił powrót do dawnego kierunku kształcenia –  szkoły samochodowej . Powstał  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22, a w nim technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Od 1 września 2017 roku zespół ten zmienił nazwę na Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych, a 14 listopada 2017r. nadano szkole  imię generała Stanisława Maczka.

 

Ale pracują jeszcze w Łodzi na stanowiskach dyrektorek i dyrektorów szkół zawodowych inni, może nawet bardziej doświadczeni i osiągający być może jeszcze większe sukcesy w procesie dostosowywania oferty edukacyjnej swych placówek do potrzeb rynku pracy, niż kolego Kaźmierczak. Aby nie być posądzonymi o lansowanie subiektywnych ocen – posłużymy się przykładami osób, wyróżnionych podczas XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. To wtedy certyfikaty tytułu „Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej” odebrali:

 

Joanna Kośka – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

Andrzej Żelaskodyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

Henryka Michalska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

Józef Kolat – dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi**

Małgorzata Gosławska – dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi*

 

Ale może, aby zostać docenionym przez MEN, trzeba zaistnieć we właściwym czasie i z właściwego powodu? To nie u nich odbywała się jesienią ub. roku uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru, w takiej oprawie i z udziałem takich gości? [WK]

 

 

*Pani Małgorzata Gosławska nie uzyskała akceptacji swego dorobku u komisji konkursowej, zdominowanej przez „Dobrą Zmianę” i nie pełni już obowiązków dyrektora tego zespołu szkół.

**Pan Józef Kolat jest na takim etapie swej biografii zawodowej, że najprawdopodobniej już wkrótce przejdzie „w stan spoczynku”…Zostaw odpowiedź