Rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2020 roku z dnia 9kwietnia 2020r.zmieniające rozporządzenie wsprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – TUTAJ