Na dzisiejszym posiedzeniu podkomisji sejmowej posłowie PO zaproponowali wykreślenie z rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty zapisów dotyczące możliwości przekazywania przez samorządy szkół spółkom komunalnym i związkom międzygminnym. Problem ten był jednym z postulatów niedawnego protestu ZNP. Oto fragmenty artykułu Nie będzie nowych przepisów o przekazywaniu szkół, zamieszczonego na portalu oswiata.abc:

Wykreślenie zapisów umożliwiających przekazywanie spółkom i związkom szkół bez względu na liczbę uczniów oraz zatrudnianie w szkole nauczycieli wspomagających na podstawie Kodeksu Pracy, były krytykowane przez związki zawodowe. Były wśród postulatów zawartych w petycji do premiera, złożonej w kancelarii premiera, podczas sobotniej demonstracji zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.[…]

 

W projekcie podkomisja pozostawiła zapis dotyczący możliwości zatrudniania w przedszkolach osób, które nie są nauczycielami. […] O odrzucenie zapisu wnioskowali posłowie: SLD, PiS i SP. Zwracali uwagę, że on także wykracza poza materię dotyczącą rekrutacji do przedszkoli i szkół. Wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski poinformował, że chodzi o możliwość zatrudniania w przedszkolach osób do prowadzenia zajęć dodatkowych osób niemających uprawnień pedagogicznych.[…]

 

Następnie posłowie przystąpili do pracy nad zapisami dotyczącymi zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół. Stanowią one wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia tego roku. Trybunał orzekł, że dotychczasowe przepisy o naborze do publicznych przedszkoli i szkół są niekonstytucyjne – dają bowiem ministrowi edukacji zbyt dużą swobodę tworzenia zasad rekrutacji. Dał 12 miesięcy na usunięcie wad prawnych.

 

Dlatego pracom nad projektem nadano w Sejmie tryb pilny; chodzi o to, by drugie czytanie projektu oraz głosowanie nad nim odbyły się na następnym posiedzeniu Sejmu, na początku grudnia.

 

Cały artykuł  TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 Komentarze niedostępne