Dnia 23 lutego 2015 roku w Łodzi odbyła się wojewódzka Konferencja pt. „Jak uzyskać ekologiczne certyfikaty Programu „Szkoły dla Ekorozwoju”. Organizatorem Konferencji była Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska” z siedzibą w Krakowie oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Fundację reprezentowały: Agnieszka Pabis – ogólnopolski koordynator programu – oraz Julita Skulimowska-Wilk – regionalny koordynator programu. ŁCDNiKP reprezentowane było przez doradcę metodycznego Aleksandrę Proc. W Konferencji uczestniczyli nauczyciele z terenu całego województwa łódzkiego.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Uczestniczyły w niej także nauczycielki Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli: Marta Pałuszyńska, Aneta Piontek, Agnieszka Pańko. Obok nich w konferencji udział wzięły także nauczycielki z innych placówek zrzeszonych w Sieci , działających w Zduńskiej Woli: Publicznego Przedszkola nr 2 „Tęczowe Przedszkole”, Publicznego Przedszkola nr 3, Publicznego Przedszkola nr 4, Publicznego Przedszkola nr 7 „Pod Zielonym Semaforem”, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Radosny Maluszek”, Szkoły Podstawowa nr 10 oraz Gminnego Przedszkola w Czechach.

 

Tematyka Konferencji dotyczyła metodyki edukacji ekologicznej, która warunkuje uzyskanie certyfikatów ekologicznych: krajowego – I stopnia – „Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej” oraz międzynarodowego – II stopnia – „Zielonej Flagi”. Ważnym punktem Konferencji była prezentacja działalności 3 certyfikowanych placówek z województwa łódzkiego, jako przykładu dobrych praktyk w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

 

Jedną z nich był Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej. Szkoła ta, jako jedyna w Zduńskiej Woli, posiada międzynarodowy certyfikat „Zielona Flaga”. Nauczycielka Zespołu – mgr Marta Pałuszyńska – wygłosiła podczas konferencji prelekcję dotyczącą metod edukacji ekologicznej, prowadzonej z powodzeniem w Zespole Szkół. Omówiła także działalność Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, której Zespół Szkół im. M. Grzegorzewskiej jest pomysłodawcą, założycielem i głównym koordynatorem. Prezentacja działalności edukacyjno – ekologicznej Zespołu Szkół spotkała się z ogromnym uznaniem wśród uczestników Konferencji.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Konferencja zakończyła się wymianą doświadczeń i praktyk nauczycielskich w obszarze edukacji przyrodniczo – ekologicznej, omówieniem napotykanych trudności i sposobów ich rozwiązywanie. Był to czas życzliwych rozmów, zawierania nowych kontaktów, współpracy, czas wspólnych fotografii…

 

Na podstawie zdjęć i sprawozdania
nadesłanych przez Marę Pałuszyńską i Anetę Piontek
– nauczycielki Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

 

opracował Włodzisław Kuzitowicz

 
SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W WOJEWÓDZKIEJ KONFERENCJI PT „JAK UZYSKAĆ EKOLOGICZNE CERTYFIKATY PROGRAMU „SZKOŁY DLA EKOROZWOJU”Zostaw odpowiedź