Jak można o tym przeczytać na stronie Sejmu RP, przed tygodniem, 6 lutego 2014 r. komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia rozpatrzyły Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wychowania fizycznego i sportu w szkołach publicznych i niepublicznych wraz ze stanowiskami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki. Informację przedstawili: prezes Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztof Kwiatkowski oraz dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK – Piotr Prokopczyk.

 

Dopiero dzisiaj napisano o tym w „Dzienniku Gazeta Prawna”. Aby przeczytać ten artykuł, zatytułowany „Pediatrzy zdecydują o zwolnieniach z WFtrzeba niestety wykupić kod dostępu. Dlatego warto skorzystać ze streszczenia, zamieszczonego na portalu  oswiata.abc.com. Oto fragmenty tej publikacji, zatytułowanej „Zwolnienie z WF tylko od pediatry?”:

Problem [wysokiego wskaźnika zwolnień] dostrzegają posłowie i zastanawiają się nad wprowadzeniem   stosownych zmian w przepisach.

W żadnym wypadku nie powinny być honorowane te wystawiane uczniom przez rodziców. Trzeba tak zmienić przepisy, aby zwolnienie z zajęć mogło być udzielone tylko przez lekarza – podkreślał Jan Tomaszewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS).

Poseł PO, Roman Kosecki, chce iść o krok dalej i chce odebrać lekarzom rodzinnym prawo do wystawiania zwolnień z zajęć sportowych. – Zwolnienia powinien wystawiać tylko lekarz szkolny lub specjalista z kliniki sportowej – uważa Roman Kosecki. […] Innego zdania jest resort edukacji, który uważa, że nie ma potrzeby zaostrzania zasad wydawania zwolnień z WF

 

 

Cały artykuł „Zwolnienie z WF tylko od pediatry?” TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia  TUTAJKomentarze niedostępne