Eolters Kluwer

Dzisiaj, na zaprzyjaźnionym portalu oswiata.abc.com , pojawiła się tak zatytułowana informacja: „Kierownik opery i jeździec wśród nowych zawodów do nauczania”. Jej autorzy (autorki?), powołując się, jako na źródło tej informacji na „Rzeczpospolitą”, napisali takie zdanie:

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje  uzupełnienie przepisów o dziesięć nowych zawodów, które mogą być nauczane w szkołach.

 

Smutne to, że tekst adresowany do czytelników, którzy kupują miesięcznik „Dyrektor Szkoły”, został tak nieprofesjo- nalnie zredagowany. Bo jak można było napisać to zacytowane zdanie, pisząc poniżej:

 

Jak pisze „Rzeczpospolita”, zmiany wynikają z projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jaki resort rodziny rozesłał właśnie do konsultacji społecznych.

 

Po zmianach w przepisach pojawią się nowe zawody, takie jak: kierownik filharmonii/opery/operetki/orkiestry, kierownik zespołu pieśni i tańca/chóru, specjalista zarządzania dokumentacją, inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami,… […]

 

Cały artykuł  –  TUTAJ

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

Sięgnijmy do źródła, czyli do „Rzeczpospolitej”, która choć okazała większą dbałość o poprawność merytoryczną swego, zatytułowanego „Nowe zawody” artykułu, to i ona nie ustrzegła się błędnego uogólnienia:

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uzupełniło przepisy o dziesięć nowych zawodów, które mogą być nauczane w szkołach.

 

I dopiero uważny czytelnik, w czwartym akapicie, doczyta, że tak naprawdę, to jedynie:

 

Pozostałe pięć zawodów trafi na listę w związku ze zmianami w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Będą to: technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik przemysłu mody, jeździec i mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej.

 

Cały artykuł  –  TUTAJ

 

Źródło: www.rp.pl

 

 

 

„Obserwatorium Edukacji”, aby uporządkować wiedzę na temat klasyfikacji zawodów, przypomina, że w Polsce w tej sprawie funkcjonują dwa odrębne akty prawne, których gospodarzami są dwaj ministrowie [aktualnie – dwie panie minister]:

 

Minister Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny (w poprzednich rządach nosił on nazwę Minister Pracy i Polityki Społecznej), który swym rozporządzeniem wprowadza w obszar prawa pracy załącznik, zatytułowany „Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy”.

 

Odsyłamy do publikacji „KLASYFIKACJA  ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY. Warszawa, 2014 r.  –  TUTAJ

 

 

Minister Edukacji Narodowej, który wydaje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawierające załącznik, który stanowi podstawę do wprowadzania kształcenia wymienionych tam zawodów do określonych w tym dokumencie poziomów i typów kształcenia.

 

Odsyłamy do tekstu jednolitego tego dokumentu: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. [Dz. U.2015.954]  –  TUTAJ

 

Rozporządzenie to było od tamtego czasy wielokrotnie nowelizowane – ostatnio 1 czerwca 2016 roku.Zostaw odpowiedź