Foto: www.lifeskills.pl

Robert  Krool 

 

 

Na portalu  BIZNES zamieszczono relację z rozmowy z Robertem Kroolem* prezesem Fundacji LifeSkills, zatytułowaną „Polskie szkoły nie rozwijają kompetencji potrzebnych w praktyce. Większość umiejętności okazuje się nieprzydatna na rynku pracy”. Oto jej fragmenty:

 

 

[…] Polskie szkoły nie rozwijają potrzebnych kompetencji, wytrzymałości psychicznej, nie uczą, jak rozwiązywać problemy i prowadzić trudne rozmowy – przekonuje Robert Krool z Fundacji LifeSkills. Konieczne jest przeformułowanie lekcji, a nie samej podstawy programowej.[…]

 

Raport „New Vision of Education” opracowany przez Boston Consulting Group i Światowe Forum Ekonomiczne wskazuje, że pod względem kompetencji językowych (czytanie ze zrozumieniem, wykorzystanie języka pisanego), nauk przyrodniczych i kompetencji matematycznych Polska znajduje się w czołówce krajów OECD. Pod względem wysławiania się 91 proc. polskich uczniów osiągnęło poziom co najmniej biegły (przy średniej światowej 81 proc.). Gorzej wygląda sytuacja z edukacją finansową, użyciem technologii teleinformatycznych czy kreatywnością i samodzielnym rozwiązywaniem problemów. Niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy tworzy zaś lukę kompetencyjną. […]

 

W Polsce edukacja nastawiona jest przede wszystkim na sprawdzanie umiejętności uczniów poprzez powtarzanie informacji przekazanych podczas lekcji. Nie kładzie się nacisku na samodzielne poszukiwanie możliwych rozwiązań, analizy, a zamiast na umiejętność zadawania pytań stawia się na uczenie się odpowiedzi na pamięć. Jak wskazuje ekspert Fundacji LifeSkills, w trybie odpowiedzi mózg nie myśli, a recytuje. W modelu antycznym kształcenie polega na umiejętności zadawania pytań – bezpośrednio związanych z tekstem, wychodzących poza tekst, które są podstawą logiki, po pytania, które pomogą uczynić dany tekst lepszym. […]

 

Jak przekonuje Krool, trudno wskazać, jakie konkretne umiejętności będą potrzebne za kilka lat na rynku pracy, bo sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Według szacunków World Economic Forum 65 proc. najmłodszych rozpoczynających naukę będzie pracowało w zawodach, które dziś nie istnieją. […]

 

Cały artykuł  –   TUTAJ

 

Źródło: www.biznes.newseria.pl

 

* Robert Krool, rocznik 1969. W „Wolnych i zniewolonych” [książce którą napisał] odsłania swoją prawdziwą naturę: wolnego człowieka, niezłomnego długodystansowca, płynącego pod prąd.

 

Robert Krool upadał cztery razy. Cztery razy tracił biznes, pieniądze, znajomych i przyjaciół a nawet zaufanie rodziny. A jednak, w potocznym znaczeniu tego słowa, jest człowiekiem sukcesu. Cztery razy bowiem podnosił się z upadku i przystępował do budowania nowego. I o tym właśnie jest ta książka – o mistycyzmie upadków i wzlotów. [Źródło: www.studioemka.com.pl/index.php?page=p&id=303]

 

 Zostaw odpowiedź