Z dniem 8 maja 2014 r. minister edukacji narodowej powierzyła*/ Aleksandrze Zawłockiej pełnienie obowiązków dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

Widać pani minister Joanna Kluzik-Rostkowska (dziennikarka z wykształcenia) uznała, że tylko dziennikarka z zawodu będzie najlepszą szefową tej kluczowej edukacyjnej instytucji, jaką (w założeniu) jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, o którym informuje się na jego stronie internetowej, że „jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, […] Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty.” Widać przeważyły te ostatnie cele, a do ich skutecznego osiągania  zbędne są wszak kwalifikacje w zakresie doskonalenia nauczycieli!

 

 

Oto kilka podstawowych informacji biograficznych o nowej pani dyrektor ORE:

 

Aleksandra Zawłocka, ur. 3 X 1962 w Warszawie, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Polonistyki (1986)., Przez wiele lat pracowała jako dziennikarka – była zastępcą redaktora naczelnego trzech gazet: w „Expressie Wieczornym” (1996-98), w „Życiu” (2001-2002) i w„ „Superexpressie” (2003). Była także publicystką tygodnika Wprost, redaktorem w Rzeczpospolitej i  w Dzienniku. Za czasów prezesury Bronisława Wildsteina rozpoczęła pracę w TVP. Od 2006 do 2009 r. była dyrektorem – redaktorem naczelnym TVP Warszawa (Warszawski Ośrodek Telewizyjny). Jednocześnie od kwietnia do grudnia 2008 r. pełniła obowiązki dyrektora Agencji Informacji TVP, której podlegały TVP Info i wszystkie programy informacyjne TVP.

 

Oficjalna biografia dyrektor Aleksandry Zawłockiej  TUTAJ

 

*/ Niestety, brak jest informacji o konkursie na to stanowisko…

 Komentarze niedostępne