Szef zawsze firmuje swoją twarzą wszystko, co dzieje się w kierowanej przez niego instytucji

 

 

Bardzo późnym wieczorem w czwartek (10 maja), długo po tym, jak OE poinformowało swych czytelników o prezentacji w Centrum Nauki Kopernik pierwszych z zaplanowanych w ramach projektu „Modułowe Pracownie Przyrodnicze” zestawów „Woda”, na stronie MEN zamieszczono komunikat:„Szkolne laboratoria – środki na wsparcie dla szkół w zakupie wyposażenia do pracowni przyrodniczych”. To bardzo pouczający przykład zastosowania techniki „dwa w jednym”, kiedy – nazwijmy to – półprawda „sprzedawana” jest razem z niewygodną informacją – obie w „apetycznym” opakowaniu. Zobaczcie sami – oto fragmenty początku tego materiału:

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 10 maja br. w Centrum Nauki Kopernik przedstawiła działania MEN we wsparciu szkół w wyposażenie pracowni przyrodniczych.

 

Środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni/laboratoriów przedmiotowych oraz Projekt Modułowych Pracowni Przyrodniczych to kolejna, po rządowym programie „Aktywna Tablica”, odpowiedź MEN na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych. […]

 

Samorządy mogą już składać wnioski do MEN o przyznanie dofinansowania na zakup do szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). W tym roku planujemy przeznaczyć na ten cel ok. 80 mln zł z rezerwy 0,4%. Program dofinansowania wyposażenia pracowni przedmiotowych jest zaplanowany na 4 lata. W sumie przekażemy samorządom ok. 320 mln zł.[…]

 

Centrum Nauki Kopernik (CNK) na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowało propozycję nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Projekt jest realizowany we współpracy z finansującą go Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.[…]                                [Źródło: www.men.gov.pl]

 

 

A teraz przeanalizujmy co w tym tekście jest półprawdą, co przemilczeniem prawdy, a co manipulacją faktami.

 

 

Półprawdą jest zdanieMinister Edukacji Narodowej […] w czwartek, 10 maja br. w Centrum Nauki Kopernik przedstawiła działania MEN we wsparciu szkół w wyposażenie pracowni przyrodniczych.”  Prawdą jest bezsprzecznie fakt, że to dyrektor edukacji CNK Anna Dziama –  jedynie w obecności minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej – zaprezentowała pudełko zawierające zestaw modułowy „Woda” i opowiedziała, że przygotowując tę pracownię to specjaliści CN Kopernik kierowali się założeniem, by aktywność oddać w ręce uczniów.

 

Naszym zdaniem także półprawdą jest stwierdzenie, że „Środki dla samorządów na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni/laboratoriów przedmiotowych, to  […] odpowiedź MEN na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych.”

 

Wszystko na to wskazuje, że prawdę napisano w cytowanej przez nas w czwartek informacji: „Nie ukrywam, że szukam dodatkowych pieniędzy, żeby rzeczywiście w ciągu dwóch najbliższych lat w każdej szkole był co najmniej jeden gabinet: biologiczny, chemiczny, fizyczny, czy geograficzny był”zaznaczyła Zalewska. Podkreśliła, że dofinansowanie tworzenia gabinetów ze strony MEN będzie duże, co najmniej 50-procentowe.”

 

Przemilczeniem analizowanego komunikatu jest „prześlizgnięcie się” nad „luką informacyjną” w zdaniu: „Projekt Modułowych Pracowni Przyrodniczych to kolejna, po rządowym programie „Aktywna Tablica”, odpowiedź MEN na potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych.”  Jak już o tym pisaliśmy – projekt „Modułowe Pracownie Przyrodniczezleciła CN „Kopernik” , jeszcze w 2015 roku, ówczesna minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska!

 

Swoistą żonglerką informacyjną jest ten fragment komunikatu: „Samorządy mogą już składać wnioski do MEN o przyznanie dofinansowania na zakup do szkół podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). W tym roku planujemy przeznaczyć na ten cel ok. 80 mln zł z rezerwy 0,4%.”

 

 

Aby uzyskać pełniejszą informację jak to z tym dostępem do środków z  owej rezerwy 0,4% jest w rzeczywistości – redaktorzy strony internetowej MEN odsyłają czytelników linkiem do innego tekstu:

 

Realizując postulat samorządowców i dyrektorów szkół, MEN utworzyło nowe kryterium podziału rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.

 

Oto pierwsze akapity tamtej, zatytułowanej Dodatkowe pieniądze dla samorządów w 2018 r. z rezerwy 0,4%” informacji:

 

MEN ma do przekazania samorządom w tym roku ponad 172 mln zł środków z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na zadania uwzględniające potrzeby samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji.

 

Kryteria podziału tych środków Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło wspólnie ze stroną samorządową, reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Z naszej strony proponujemy zapoznać się także z informacją „Dodatkowe pieniądze dla samorządów w 2018 r. z rezerwy 0,4%”, jaką na ten sam temat zamieszczono na „Portalu Samorządowym”. Oto fragmenty:

 

 

 

Resort edukacji ma do przekazania samorządom w tym roku ponad 172 mln zł środków z 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zadania uwzględniające potrzeby samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji.

 

Kryteria podziału tych środków Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło wspólnie ze stroną samorządową, reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe w roku bieżącym, ale także gimnazjów już przekształconych w roku poprzednim.

 

W ramach tego kryterium samorządy mogą otrzymać pieniądze na doposażenie świetlic, wyposażenie pomieszczeń do nauki w meble oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych. […]

 

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

a)publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne lub osoby fizyczne,

 

b)które mają lub będą mieć od 1 września 2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII, lub klasę VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia),

c)które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym,

 

d)które nie mają i nie będą mieć w strukturze od 1 września 2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).

 

Zostało rozszerzone także kryterium dotyczące dofinansowania doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o nowe pomieszczenia […]

 

 

Źródło:www.portalsamorzadowy.plZostaw odpowiedź