W ub. tygodniu w piątej (8 grudnia) na stronie MEN zamieszczono komunikat o ogłoszeniu konkursu „Nauczyciel-Innowator”, ale tylko dla nauczycieli szkół podstawowych wszystkich typów. Jak podano – celem przedsięwzięcia jest wyłonienie nauczycieli, którzy opracują najlepsze scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych określonych w programie „Aktywna tablica”. Oto fragment tego komunikatu:

 

Zasady konkursu

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie krótkiego filmu (maksymalnie 15-minutowego) przedstawiającego scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz pomocy dydaktycznych ujętych w programie „Aktywna tablica”. Ocenie konkursowej będą podlegały wyłącznie oryginalne materiały filmowe, które nie były zgłaszane w innych konkursach i publikowane przy okazji innych przedsięwzięć edukacyjnych.

Zgłoszenia konkursowe mogą nadsyłać także szkoły podstawowe, które nie biorą udziału w programie „Aktywna tablica”.

 

Uczestnictwo w konkursie

W konkursie mogą uczestniczyć nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości. […]

 

Z dalszej części informacji można dowiedzieć się, że zgłoszenie na konkurs powinien dokonać dyrektor szkoły w terminie do 22 grudnia br i że ogłoszenie wyników nastąpi do 29 grudnia br., a także iż laureaci konkursu otrzymają tytuł „Nauczyciela-Innowatora” oraz nagrodę rzeczową. Rozdanie  tych nagród i wręczenie tytułów nastąpi podczas gali finałowej w Warszawie.

 

Więcej informacji – w tym regulamin konkursu i 4  załączniki   –  TUTAJ

 

Źródło: www. men.gov.plZostaw odpowiedź