Wczoraj w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbyła się konferencja  nt. „Kształcenie modułowe z perspektywy szkoły zawodowej”. Jej współorganizatorem była Łódzka Sieć Kształcenia Modułowego. Ta, powstała 18 marca br. struktura zrzesza szkoły zawodowe z Łodzi, a także z Tomaszowa Mazowieckiego, Zgierza, Pabianic, Łowicza i Bratoszewic, które zdecydowały się na wdrażanie kształcenia modułowego – tej nowatorskiej formuły kształcenia zawodowego. Wczorajsze spotkanie było pierwszą okazją wymiany doświadczeń.

 

 1

 

 Konferencję poprowadziła Donata Andrzejczak – ekspert kształcenia modułowego w ŁCDNiKP.

 

 

Program konferencji przewidywał trzy główne wystąpienia przedstawicielek szkół zawodowych, które ma ją już za sobą kilkuletni okres kształcenia zawodowego w tej nowej formule, która łączy w sobie teorię i praktykę, i która sprawia, że podmiotem procesu nabywania kwalifikacji zawodowych rzeczywiście staje się uczeń, a nauczyciel jest organizatorem i animatorem tego procesu.

 

 

Pierwszą, która zabrała głos była pani Małgorzata Joniuk-Piątkowska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych      Nr 5  im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi.

 

 2

 

 W swym niezwykle precyzyjnie przemyślanym i przygotowanym wystąpieniu przekazała słuchaczom cały, bogaty, czteroletni dorobek kierowanej przez nią szkoły we wdrażaniu kształcenia modułowego w zawodach technik handlowiec i technik ekonomista. Zebrani dowiedzieli się nie tylko o dokonywanych, koniecznych zmianach w organizacji pracy szkoły, także w jej Statucie, ale też o tym, jaki zmiany w pracy uczniów i nauczycieli generuje ta formuła kształcenia zawodowego, jakie niesie ze sobą trudności, ale i korzyści. Bardzo cennym elementem tego wykładu była prezentacja wewnętrznej ewaluacji tej metody, jaką przeprowadzono w szkole, zbierając opinie od uczniów i nauczycieli – realizatorów kształcenia modułowego.

 

 

Drugą prelegentką była pani Mariola Przybylskie – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim.

 

 3 b

 

 

Jej wystąpienie miało charakter rozbudowanych refleksji o kształceniu modułowym w ogóle, jak i powstałych w oparciu o kilkuletnie doświadczenia, zdobytych podczas realizacji kształcenia modułowego, zarówno w systemie szkolnym jak i w ramach kursów kwalifikacyjnych.  

 

 

Jako ostatnia zaprezentowała doświadczenia nietypowej, bo prywatnej,Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii-Fryzjerstwa ANAGRA jej prezes Grażyna Miller. Zebrani mogli wysłuchać bardzo osobistej relacji o wieloletnim dorobku tej placówki, która wyrosła z zapotrzebowania rynku pracy, i dla której modułowe kształcenie jest po prostu oczywistością.

 

4 

 Prezes G. Miller

 

Na zakończenie głównej części konferencji Grażyna Adamiec z Pracowni Edukacji Zawodowej ŁCDNiKP zapoznała zebranych z dotychczasowym dorobkiem w zakresie kształcenia modułowego tej hybrydowej placówki, łączącej w sobie funkcje doskonalenia nauczycieli z prowadzeniem zróżnicowanej oferty kształcenia zawodowego, adresowanego do uczniów szkół zawodowych, ale i osób dorosłych, pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

.

 4a

Grażyna Adamiec

 

W trakcie trwania konferencji dotarł ze spotkania w Urzędzie Marszałkowskim pan Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP, który zwrócił się do zebranych z emocjonalnym przesłaniem, przekonywującym o zasadności podejmowania we współczesnej rzeczywistości technologicznej i zapotrzebowania na wykwalifikowanych adekwatnie do potrzeb pracowników, kształcenia modułowego.

 

5

 

Podkreślił też, ze kształcenie dualne, przez niektórych traktowane jako alternatywna forma reformowania naszego kształcenia zawodowego, powinno być realizowane w zastosowaniu do zawodów prostych, jak to określił – „manualnych”.

 

Ostatnim akcentem konferencji było wręczenie nauczycielom aktów powołania do zespołów zadaniowych, które będą pracowały w ramach Łódzkiej Sieć Kształcenia Modułowego. Są to: Zespół ds. wdrażania kształcenia modułowego i Zespół ds. edukacji normalizacyjnej.

 

 6

Akt powołania z rąk dyr.J. Moosa odbiera pani Lucyna Pietras

nauczycielka w ZSP Nr.15 im. S. Kopcińskiego w Łodzi

 

 

 Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz

 Komentarze niedostępne