Blisko 300 uczniów szkół ponadpodstawowych z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego i wielkopolskiego wzięło udział w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci”.

 

Artsenał SALA

                                 Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

119 laureatów z regionów: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego odebrało nagrody w miniony piątek, 21 marca, w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich w Łodzi. Pozostali zostaną uhonorowani w najbliższym czasie podczas gali lokalnych.

 

Arsenał 1

                               Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

Uroczystości w Muzeum Miasta Łodzi zaszczycili swoją obecnością byli żołnierze Armii Krajowej i Szarych Szeregów, więźniowie obozów koncentracyjnych, uczestnicy Drugiej Konspiracji 1945-56, młodociani więźniowie polityczni okresu stalinowskiego „Jaworzniacy” oraz harcerze.

 

Wśród publiczności obecni byli między innymi: Barbara Bytnar (kuzynka „Rudego”, łódzka nauczycielka języka polskiego i polskości), Barbara Borkowska i Julian Borkowski (siostrzenica „Rudego” i jej syn – historyk) oraz dzieci Jana Kopałki – córka Maria i syn Jacek, ksiądz Stefan Wysocki (ostatni żyjący uczestnik „Małego Arsenału” 8 marca 1945 roku w Łowiczu, kapelan Szarych Szeregów), Janusz Maruszewski (chorąży Batalionu „Zośka”), Zbysław Raczkiewicz (prezes Okręgu Łódzkiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej) i Gryzelda Studzińska (członek Zarządu ŚZŻAK), Maria Turowska (sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim), Janusz Turowski i Bolesław Pietkiewicz (Sybiracy), Włodzimierz Przybylski (chorąży Szarych Szeregów w Łodzi), Tadeusz Rajpold (jeden z ostatnich żyjących łódzkich Zawiszaków), Kazimierz Klamut (jeden z Żołnierzy Wyklętych – II Konspiracja) oraz Jerzy Brojewski, Jan Małolepszy i Zygmunt Piechocki (Jaworzniacy).

 

 Arsenał 0

                                  Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

Gośćmi honorowymi uroczystości byli m. in.: Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, członek zarządu województwa łódzkiego – Marcin Bugajski, Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński i komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP – harcmistrz Ewa Grabarczyk.

 

 FOT_3347

Galę prowadził pomysłodawca przedsięwzięcia harcmistrz Krzysztof Jakubiec.

 

 

Podsumowania konkursu oraz recenzji prac dokonała Honorowa Druhna i Mistrzyni Mowy Polskiej Barbara Wachowicz.

 

Zgodnie z tradycją nagrodzonymi zwycięzcami konkursu zostali wszyscy uczestnicy, których prace spełniały kryteria zawarte w regulaminie. O otrzymaniu dodatkowych nagród decydowała loteria fantowa.

 

FOT_3353

 

„Arsenał Pamięci” organizowany jest przez XXIX Liceum Ogólnokształcące im. harcmistrza Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Chorągiew Łódzką Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Kamińskiego.

 

Praca konkursowa składa się z dwóch części – pierwszą stanowią zbiory rodzinnych pamiątek dotyczących wydarzeń czasów wojny i powojennych oraz relacje żyjących bohaterów tych wydarzeń, drugą praca pisemna zawierająca refleksje na temat realizacji zadania konkursowego.

 

W 13 edycjach ogólnopolskiego konkursu „Arsenał Pamięci” oraz kilku jego edycjach lokalnych (łódzkich) uczestniczyli uczniowie ze 132 szkół, w tym 118 z Polski i 14 spoza naszego kraju.

 

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.pl

 

 

Podsumowanie XIII Arsenału PamięciKomentarze niedostępne