W miniony czwartek, 19 marca 2015 roku, w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbył się uroczysty finał wojewódzkiego konkursu „Marszałek i jego drużyna – najbliższe grono Józefa Piłsudskiego”.

 

0

Foto:www.facebook.com/

 

 

3

 

W uroczystości, obok uczniów tej szkoły i laureatów konkursu, uczestniczyli liczni goście: Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, dr Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty, a także wielu przedstawicieli władz i instytucji oświatowych, związków zawodowych oraz zaprzyjaźnionych firm i instytucji.

 

W tegorocznej edycji konkursu uczestnicy przygotowywali prace na temat osób z najbliższego otoczenia Józefa Piłsudskiego – przyjaciół, rodziny i współpracowników. Jego organizatorzy chcieli, aby poprzez pryzmat najbliższego otoczenia Marszałka i ich wzajemne relacje, młodzież samodzielnie wykreowała sobie wizerunek Naczelnika jako ojca, męża, przyjaciela czy przełożonego. Zaskoczyła nas różnorodność otrzymanych prac, pojawiły się zdjęcia, szkice, krótkie formy literackie, prace multimedialne, a nawet film.

 

5

Foto:www.kuratorium.lodz.pl

 

Zaproszeni Goście oraz finaliści konkursu mogli obejrzeć najlepsze prace: zdjęcia, obrazy, szkice oraz wysłuchać fragmentów najlepszych prób literackich.

 

2 Marta Szewczyk

Laureatka I miejsca Monika Szewczyk z PG Nr 34 w Łodzi odbiera nagrodę i gratulacje od Łódzkiego Kuratora Oświaty

 

Nagrody, w tym tablety ufundowane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, powędrowały do zdobywczyń pierwszego miejsca w kategorii „Szkoły gimnazjalne”: Magdaleny Młodzik z Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie Łódzkim oraz Marty Szewczyk z Gimnazjum nr 34 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi.

 

 

LAUREACI KONKURSU „MARSZAŁEK I JEGO DRUŻYNA
Regulamin Konkursu

Na podstawie materiałów nadesłanych przez organizatorów
opracował Włodzisław Kuzitowicz

 

Obejrzyj także relację z konkursu w TV TOYA

 

Zobacz też relację Finał konkursu o Józefie Piłsudskim” na stronie łódzkiego Kuratorium OświatyZostaw odpowiedź