W miniony piątek, 11 marca, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi odbyła się uroczystość podsumowania III edycji Projektu „Dziedzictwo patriotyczne Armii Krajowej” – wspólnego przedsięwzięcia Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i kilkunastu łódzkich szkół ponadgimnazjalnych [Wykaz szkół uczestniczących w projekcie]. W uroczystości podsumowującej ten projekt edukacyjny wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk (przy mikrofonie).

 

1

 

Oto co o celu tego projektu napisano na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

 

Projekt „Dziedzictwo patriotyczne Armii Krajowej” jest prowadzony po to, by kształtować wśród młodzieży postawy patriotyczne, budować więzi z krajem ojczystym i społecznością lokalną, skłaniać do poznawania historii Armii Krajowej w miejscach, w których dokonywały się walki partyzanckie w czasie II wojny światowej, rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów. Trzecią edycję konkursu wygrali uczniowie łódzkiego XII LO.

 

Podczas uroczystości Jan Józef Kasprzyk – p.o. Szefa Urzędu d. s. Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, uhonorował Medalem „Pro Patria” kilkunastu łodzian. [Wykaz osób odznaczonych] Na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków odznaczono także Iwonę Ejsmont i prof. Albina Głowackiego.

 

2

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości

 

To wyjątkowe spotkanie było też okazją do wręczenia odznaczeń pamiątkowych „Za Zasługi dla AK”. Zaproszeni goście mieli też okazję obejrzeć przedstawienie patriotyczne w wykonaniu uczniów ZSP nr 9 w Łodzi.

 

 

Na podstawie informacji i zdjęć nadesłanych przez
Tomasza Szamburskiego – nauczyciela ZSP Nr 9 w Łodzi
oraz komunikatu ze strony UdsKiOR
opracował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź