W miniona sobotę (16. czerwca), już tradycyjnie – w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich (Muzeum Miasta Łodzi), odbyło się uroczyste podsumowanie XVII  Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci” – konkursu adresowanego do uczniów wszystkich typów szkół z terenu całego kraju. Jego głównym celem jest zmobilizowanie uczniów do poszukiwania świadków trudnej historii Polski XX wieku  –  materialnych, ale przede wszystkim wśród żyjących uczestników tamtych tragicznych wydarzeń,poszukiwaniu w swoich rodzinach, wśród sąsiadów, i utrwalenie ich relacji, wspomnień – w formie pisanej, fotografii , kolekcji pamiątek. Więcej o zasadach konkursu  –  TUTAJ

 

Autorzy wybranych przez zespół recenzentów najwartościowszych prac spotkali się już w czwartek w siedzibie współorganizatora „Arsenału Pamięci” – XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi, gdzie Bartłomiej Kluska i Grzegorz Nawrot, – pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi, przeprowadzili gry planszowe powstałe w IPN oraz wprowadzono młodzież w tematykę „Rajdu po Łodzi – z historią w tle”, czyli gry miejskiej „Śladami bohaterów wojny 1920 roku po Łodzi – Jana Kowalewskiego i Stefana Pogonowskiego”, w której laureaci „Arsenału Pamięci” wzięli udział następnego dnia – w piątek 15 czerwca.

 

Foto: Paweł Kowalski [www.lodz.ipn.gov.pl

 

Laureaci „Arsenału Pamięci 2018” podczas gier edukacyjnych w XXIX LO

 

 

Sobota była uroczystym podsumowaniem  tegorocznej edycji „Arsenały Pamięci”, podczas którego zaprezentowano wybrane fragmenty wyróżnionych prac oraz wręczono nagrody autorom prac „pisanych sercem” – jak to określił pomysłodawca i główny organizator  konkursu – hm Krzysztof Jakubiec.

 

 

Oto ilustrowana minirelacja z tego wydarzenia:

 

 

 Galę podsumowującą XVII Arsenał Pamięci otworzył i powitał gości, w tym coraz mniej licznych „świadków historii” – hm. Krzysztof Jakubiec.

 

 

Wielką Nieobecną (ale obecną „duchem”)  tego spotkania była – zmarła 7 czerwca, w wieku 81 lat –  towarzysząca konkursom Arsenału od samego ich początku, niedościgła recenzentka prac nadsyłanych na jego kolejne edycje –  Pani Barbara Wachowicz.. [Plik wideo z Jej – jak się okazało –  ostatnim wystąpieniem w ubiegłym roku – TUTAJ]

 

 

 

Jej symboliczna obecność została zaznaczona ekspozycją wszystkich książek, których była autorką.

 

 

 

 

Hm. Krzysztof Jakubiec wraz z hm. Wiesławą Szczawińską – członkinią Rady Programowej Fundacji „Arsenał Pamięci”, przez kilkadziesiąt minut zapoznawali uczestników gali z wybranymi fragmentami prac, które – z różnych względów – zasłużyły na docenienie ich przez Komisję Konkursową, wybranych po wnikliwej lekturze z ogólnej liczby 156 nadesłanych w tym roku na konkurs.

 

 

Ekspozycja prac nadesłanych na tegoroczną edycję Konkursu „Arsenał Pamięci

 

 

Oto przykład jednej z prac nadesłanych na konkurs, wyróżniającej się wielką dbałością o walor edytorski:

 

 

Michał Juras ze SP nr 34 w Poznaniu opisał w tej pracy przeżycia z czasów II Wojny Światowej Zofii Starzyńskiej. Są tam spisane wspomnienia jego 96-letnirj prababci.

 

 

 

Trwa wręczanie nagród wybranym przez komisje konkursową 25 autorom,  nagród „Primus inter pares” (pierwszy wśród równych), które w żadnym przypadku nie oznaczają, że były to prace najlepsze – merytorycznie, faktograficznie, stylistycznie czy graficznie. Jak powiedział Krzysztof Jakubiec –„nagrody te traktujcie jako uhonorowanie waszego przeżycia, a broń Boże – treści”

 

 

Wręczono także dwie nagrody specjalne: Nagrodę im. Zbigniewa Jaśniewicza – otrzymał uczeń Gimnazjum w Zręcinie Bartek Bodaszewski, a Nagrodę im. „Rymwida” wręczyła Kamili Boroń z Gimnazjum w Orzechówce  wdowa po patronie nagrody –  Andrzeju Jakubcu „Rymwidzie * – pani Jolanta Jakubiec. (patrz – zdjęcie poniżej)

 

 

 

 

Ostatnimi akcentami spotkania były wypowiedzi Gości, a wśród nich – Jadwigi Kaczorowskiej –fundatorka Fundacji „Arsenał Pamięci”, która zwróciła się do Krzysztofa Jakubca słowami:

 

Krzysiu! W imieniu Fundacji chciałabym Ci serdecznie od nas wszystkich podziękować za ten kolejny rok Twojej trudnej, żmudnej pracy. […] Jak dzisiaj słyszymy, z okazji różnych wydarzeń sportowych ten Hymn, śpiewany prze młodzież, która tak entuzjastycznie, patriotycznie podchodzi do tych wydarzeń, to myślę, że duży udział w tym jest także takich wydarzeń, jak ‘Arsenał Pamięci’”.

 

 

Na pożegnanie hm. Krzysztof Jakubiec – optymistycznie – ogłosił: Osiemnasty Konkurs „Arsenał Pamięci” uważam za otwarty!

 

 

*Andrzej Jakubiec – żołnierz Armii Krajowej (Kedyw Okręgu Warszawskiego), powstaniec warszawski, odznaczony Krzyżem Walecznych. Zmarł na emigracji. Stryj dh. Krzysztofa Jakubca.

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź