Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w r. szk. 2019/2020

 

 

1.Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

 

2.Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 

3.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

4.Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

 

5.Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

6.Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty na rok szkolny 2019/2020 (plik pdf)    –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacjaZostaw odpowiedź