Na stronie MEN zamieszczono dziś komunikat, zatytułowany „Podręczniki szkolne – wyjaśnienia MEN”. Z jego lektury płyną dwa wnioski: 1.Za brak podręcznika winę ponosi dyrektor szkoły. 2.Tak naprawdę podręcznik nie jest do nauki potrzebny.  Oto fragmenty tego tekstu

 

Przypominamy, że w przypadku braku podręczników, na początku roku szkolnego, rodzic powinien zwrócić się do dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

 

Niejednokrotnie wskazywaliśmy, że podręcznik jest jednym z materiałów, który pomaga uczniom i nauczycielom realizować podstawę programową. Nauczyciel ma w tym zakresie pełną dowolność, może korzystać z podręcznika, ale nie musi.

 

Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla danego typu szkoły – etapu edukacyjnego – nie zaś podręcznik. Nauczyciele mogą zatem w normalnym trybie realizować zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. […]

 

Minister edukacji Anna Zalewska zwróciła się z prośbą do kuratorów oświaty o monitorowanie sytuacji w szkołach.

 

Cały komunikat    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź