Wczoraj, tradycyjnie w Dniu Dziecka, pod  Pomnikiem Martyrologii Dzieci, nazywanym pomnikiem „Pękniętego Serca” (odsłoniętym 9 maja 1971 roku), w łódzkim  parku im. Szarych Szeregów,  odbyło się uroczyste „Spotkanie Pokoleń”, podczas którego wręczono, Medale „Serce-Dziecku”, przyznawane od dwudziestu ośmiu lat ludziom i instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy społecznej na rzecz dzieci naszego województwa.

 

1

 

Inicjatorem tej formy honorowania zasług na rzecz dzieci jest Stowarzyszenie Komitet Dziecka, a przyznaje je Kapituła Dziecięco-Młodzieżowa. Medal  ten jest najważniejszym regionalnym wyróżnieniem dorosłych przez dzieci. Otrzymuje go corocznie 10 osób, w tym jeden medal przyznawany jest instytucji lub organizacji.

 

1a

 

Kandydatów do wyróżnienia zgłaszają wyłącznie zespoły dziecięce i młodzieżowe mieszkające lub uczące się w województwie łódzkim.

 

 1b

 

Uroczystość rozpoczęła pani Genowefa Adamczewska – inicjatorka i nieprzerwanie przewodnicząca Stowarzy- szenia Komitet Dziecka – organizatora tej uroczystości, która zarządziła odśpiewanie Hymnu Państwowego, a następnie powiedziała, m.in.: „37 lat Stowarzyszenie jest organizatorem tych spotkań pod pomnikiem „Pękniętego Serca” (my dodajemy – serca matki). […] Pomnik ten został wzniesiony w miejscu byłego obozu dla dzieci. [W okresie okupacji hitlerowskiej] Ten bruk po którym chodzimy jest brukiem autentycznym, świadkiem dramatów dzieci, które przeszły przez ten obóz. […] Ten obóz pamiętam jako dziecko. Tu przychodziłam, tu była moja siostra cioteczna, stąd została wykradziona.[…] Szczęśliwa jestem, że Medal Serce-Dziecku będzie wręczany dziś po raz 28.

 

 

 2

 

Pierwszym elementem uroczystości był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Łodzi.

 

 

 3

 

Kolejnym akcentem „Spotkania Pokoleń” było składanie wieńców i wiązanek kwiatów przez przedstawicieli władz miasta i województwa, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz przez grupy młodzieży.

 

 

4

Laureaci po wręczeniu medali

 

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przed płytą upamiętniającą dzieci, więzione i zmarłe w urządzonym na tym terenie przez hitlerowskich okupantów obozie, przyszła pora na ogłoszenie werdyktu Kapituły Medalu Serce – Dziecku”, którymi w tym roku zostali:

 

1.  Anna Bryzgalska – nauczyciel, kierownik Świetlicy Środowiskowej w Stemplewie,

2.  Danuta Frankiewicz- emerytowany nauczyciel, przewodnicząca Koła Ligi Kobiet Polskich, „Dłutowianki” w Dłutowie,

3.  Waldemar Kowalski – Prezes Fundacji Waldiego „Serce na dłoni” w Łodzi,

4.  Teresa Lasota – starszy wizytator Łódzkiego Kuratorium Oświaty,

5.  Barbara Ligęza – Przewodnicząca Ligii Kobiet Polskich Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego,

6.  Jolanta Proszak – nauczycielka  w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi,

7.  Helena Rusak-Dąbrowska – zastępcy przewodniczącej Stowarzyszenia Komitet Dziecka,

8.  Klaudia Szembek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu,

9.  Agnieszka Zarębska – współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Świata”  z Łodzi.

 

Obszerna informacja o wyróżnionych Medalem Serce – Dziecku –  TUTAJ

 

4a

Medalem zbiorowym nagrodzono Zespół Szkół Integracyjnych nr 1  w Łodzi

 

 

5

 

Kapituła Dziecięco Młodzieżowa przyznała także Specjalny Medal –  za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o dzieciach więzionych w Obozie na Przemysłowej, a także założycielce i wieloletnie przewodniczącej Stowarzyszenia Komitet Dziecka oraz pomysłodawczyni Medalu Serce Dziecku –  pani Genowefie Adamczewskiej.

 

 

Podczas uroczystości dyrektor Gabinetu RPD Bartosz Sowier odczytał list od Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka, który w tym czasie uczestniczył w Warszawie w XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży,  z pozdrowieniami i życzeniami, skierowanymi do uczestników tego 37 Spotkania Pokoleń pod pomnikiem „Pękniętego Serca”.

 

 

Przy tej okazji, od 8-u lat, wręczane są pod tym pomnikiem nagrody laureatom konkursu „O Nagrodę Specjalną Łódzkiego Kuratora Oświaty im. Marii Konopnickiej dla uczniów szkół województwa łódzkiego”, przyznawane  jednemu uczniowi  w każdej z trzech kategorii: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. [Regulamin Konkursu – TUTAJ] Nagrody te w tym roku otrzymali:

 

> Magdalena Selder  – uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach

> Łukasz Dutkiewicz – uczeń III klasy Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Witoni

> Mateusz Zalewski – uczeń II klasy technikum Weterynaryjnego w ZSP Nr 19 i. Karola Wojtyły w Łodzi

 

 

Ponadto Łódzki Kurator Oświaty dr Grzegorz Wierzchowski wyróżnił, poza regulaminem,  zespół wokalny „Jak orlęta” z Gimnazjum  w  Białaczowie – za krzewienie postaw patriotycznych.

 

 

 7

Zespół ten wystąpił przed zebranymi z fragmentami swego repertuaru…

 

 

8

Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewniła orkiestra dęta uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. A. Tansmana w Łodzi.

 

 

 

6 Zofia Kowalska

 

I tylko szkoda, że nikt z organizatorów nie zadbał o powitanie i przedstawienie wszystkim zebranym jedynej obecnej pod tym pomnikiem więźniarki Obozu na Przemysłowej – pani Zofii Kowalskiej, która niepostrzeżenie usiadła na krzesełku i skromnie siedziała tak do końca uroczystości.

 

 

 9

Jak łatwo jest oddawać hołd tym, którzy już nie żyją….

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź