„Portal Samorządowy” zamieścił dzisiaj (3 marca 2022r.) informację zatytułowaną „Tak samorządy mogą odzyskać koszty nauki dzieci uchodźców. Instrukcja SIO”. Oto jej fragmenty i link do pełnej wersji:

 

 

Samorządy muszą rejestrować uczniów przybyłych z Ukrainy w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), by otrzymywać zwiększoną – z tytułu nauki dzieci uchodźców – subwencję oświatową. Powinny ich rejestrować na bieżąco, bo wielkość tej subwencji będzie wyliczana na podstawie liczby takich uczniów i co miesiąc aktualizowana w oparciu o te dane.

 

Poniżej zamieszczamy instrukcję zespołu Systemu Informacji Oświatowej, jak rejestrować dzieci uchodźców w tym systemie:

 

„W związku z pojawieniem się dużej liczby dzieci z terenów Ukrainy prosimy o ich rejestrację w systemie informacji oświatowej w opisany poniżej sposób. Poprawna rejestracja uczniów jest bardzo istotna, ponieważ na podstawie liczby uczniów będą przekazywane dodatkowe środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

1.Rejestracja danych identyfikacyjnych ucznia

 

Należy zarejestrować uczniów w SIO zgodnie z instrukcją.  (W przypadku występowania w imionach i nazwiskach znaków obcojęzycznych należy skorzystać z instrukcji – TUTAJ)

 

Wypełniając dane, należy wpisać imię, nazwisko i nr PESEL (jeśli dana osoba go posiada). W przypadku braku nadanego nr PESEL należy wskazać odpowiednią nazwę dokumentu oraz wpisać jego numer. W przypadku braku dokumentu należy z listy dokumentów wybrać „Brak dokumentu – Ukraina” i jako numer wpisać datę urodzenia ucznia w formacie RRRR-MM-DD (czyli rok – miesiąc – dzień).

 

W polu kraj pochodzenia należy wybrać „UKRAINA – UCHODŹCA”.

W polu status ucznia należy wskazać „inny”.

Pola „kraj pochodzenia” i „status” powinny być obowiązkowo wypełnione dla każdego ucznia z Ukrainy będącego uchodźcą, zarówno z nadanym nr PESEL, jak i bez tego numeru, z dokumentem lub bez dokumentu.

 

W dalszej części informacji podane są szczegółowe informacje, jako rozwinięcia  poniższych punktów:

 

2.Rejestracja nauki ucznia […]

 

3.Rejestracja miejsca zamieszkania ucznia […]

 

4.Przypisanie ucznia do oddział […]

 

 

Tekst kończy taka informacja:

 

Analogicznie należy wykazać dzieci w oddziałach podstawowych wychowania przedszkolnego w:-przedszkolach,
-punktach przedszkolnych,
-zespołach wychowania przedszkolnego
-oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

 

Jedyną różnicą jest rejestracja nauki wychowanka (punkt 2 powyżej) zamiast nauki ucznia:   [Szczegółowa instrukcja – TUTAJ]

 

W razie pytań prosimy korzystać z zakładki Pomoc w SIO”.

 

 

 

Cały tekst Tak samorządy mogą odzyskać koszty nauki dzieci uchodźców. Instrukcja SIO” – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 Zostaw odpowiedź