Foto: Przemysław Świderski[www.gazetakrakowska.pl]

 

 

Oto syntetyczna informacja o kolejnej „sesji” egzaminacyjnej – tym razem w technikach, zamieszczona dzisiaj (1 czerwca 2023 r.) na „Portalu Samorządowym – Edukacja”:

 

 

Rozpoczyna się sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

W czwartek rozpoczyna się letnia sesja egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i z części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym.

 

Egzaminy przeprowadzane są w trzech formułach: egzamin zawodowy w Formule 2019, egzamin potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 i w Formule 2017.

 

-Część praktyczna egzaminu w Formule 2012, 2017 i 2019 przeprowadzona będzie 1-18 czerwca według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

-Część pisemna dla wszystkich zdających w Formule 2012 lub 2017 odbędzie się 2 czerwca, a w Formule 2019 w 2-7 czerwca 2023 r.

 

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna w Formule 2019 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 236 tys. osób przystępujących do egzaminu w 226 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 253 tys. osób w 225 kwalifikacjach w zawodach, z których do najpopularniejszych należą: technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik usług kosmetycznych, technik handlowiec, technik sterylizacji medycznej, technik masażysta, technik rolnik, florysta, technik mechatronik, technik reklamy, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik elektryk i technik administracji. […]

 

W części pisemnej zdający ma do rozwiązania 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Na rozwiązanie arkusza ma 60 minut. Część praktyczna przeprowadzana jest na stanowisku egzaminacyjnym. Trwa od 120 do 240 minut w zależności od kwalifikacji.

 

Aby zdać egzamin, trzeba zdobyć w części pisemnej minimum 50 proc. punktów możliwych do uzyskania i w części praktycznej minimum 75 proc. punktów możliwych do uzyskania.[…]

CKE informuje, że wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji letniej będą dostępne 31 sierpnia 2023 r. od godziny 10.00.[…]https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/rozpoczyna-sie-sesja-letnia-egzaminow-potwierdzajacych-kwalifikacje-w-zawodzie,465676.html

 

 

Cały tekst Rozpoczyna się sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 Zostaw odpowiedź