Gorącym tematem ostatnich dni pierwszego miesiąca wakacji stała się Deklaracja wiary, jaką nauczycielom i studentom pedagogiki (ciekawe, dlaczego nie studentom matematyki, geografii, biologii, i wielu innych kierunków, którzy przyjdą potem uczyć tych przedmiotów w szkołach?) zaproponował pewien bloger. Oto treść tej deklaracji:

 

DEKLARACJA WIARY
Nauczycieli katolickich i studentów PEDAGOGIKI w przedmiocie nauczania i wychowania młodego pokolenia.

 

Nam – nauczycielom – powierzono czuwać nad wychowaniem i nauczaniem młodego pokolenia współczesnych Polaków, spośród których przeważająca część jest ochrzczona w Świętym Rzymskim Kościele Katolickim i przynależy do historycznego ponad Tysiącletniego katolickiego Narodu Polskiego.
Mając na względzie fakt, że Naród Polski jest narodem katolickim i stanowił przez wieki bastion obronny cywilizacji łacińskiej w Europie, a nawet był nazywany przez papieży „Obrońcą świata” – zamierzamy kontynuować tę wielką Tradycję. Takie bowiem będą Rzeczypospolite, jak dzieci i młodzieży chowanie.
Jesteśmy świadomymi łacinnikami i dlatego wyrażamy pełną wdzięczność naszym Przodkom za to, że możemy należeć do tej wspaniałej cywilizacji życia, miłości, prawdy, sprawiedliwości, miłosierdzia, dobra i piękna oraz świętości.

 

Deklarujemy zatem przywiązanie do tego Tysiącletniego Dziedzictwa naszej chrześcijańskiej kultury i katolickiej Ojczyzny, w której wolności zażywali wszyscy Polacy, niezależnie od swojego wyznania. Jednak pamiętamy, że gwarantem bezpieczeństwa, wolności i dobrobytu była katolicka większość Narodu Polskiego, która sprawowała rządy w Polsce w imieniu całości Narodu – czyli wszystkich stanów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Historia dowiodła, że tylko wychowana przez Święty Rzymski Kościół Katolicki wspólnota wyznająca totalną etykę opartą na Dekalogu, czyli prawach miłości jest zdolna do zbudowania i obrony wielkiego państwa i Narodu. Za wszelkie odchylenia cywilizacyjne, za próby syntez z innymi cywilizacjami zapłaciliśmy w przeszłości wielką cenę w postaci utraty niepodległości, udręk niewoli, utraty mienia państwowego i prywatnego, a także życia milionów ofiarnych i niewinnych Polaków. Dlatego nigdy więcej nie możemy się zgodzić na eksperymenty wychowawcze i na sączenie jakichkolwiek herezji w Polskich szkołach. Wychowanie Polaków bez powiązań historycznych, z pominięciem polskiej kultury oraz bez Boga i Kościoła katolickiego, prowadziło zawsze do tragedii dziejowych, na które już sobie więcej nie możemy pozwolić.

 

Cała Deklaracja TUTAJ

 

Źródło: www.janusz.neon24.pl

 

A co o tej inicjatywie sądzi minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska? Oto jej wypowiedzi dla Piotra Markiewicza z PAP, opublikowane na portalu Radia TOK FM:

 

– Szkoła publiczna powinna być neutralna światopoglądowo, także nauczyciel uczący w szkole publicznej powinien w swojej pracy tę neutralność zachować, inaczej łamie prawo – mówi minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska.

 

Więcej o tym w materiale „Deklaracja wiary nauczycieli? Kluzik-Rostkowska: Będą spotkania z kuratorami. A jeżeli jakiś nauczyciel będzie według tego uczył...”

 

Źródło: www.tokfm.pl

 
Wypowiedział się w tej sprawie także prezes ZNP Sławomir Broniarz:

 

Najważniejsze są przepisy i podstawa programowa, której nauczyciele muszą się trzymać, bo to ona jest później podstawą do zewnętrznych testów sprawdzających wiedzę.[…] … szkoła powinna być wolna od wszelkich przepychanek ideologicznych, bo mamy różne grupy uczniów, różne grupy rodziców i nie można dbając o prawa jednych, naruszać praw drugich. Ustawa o systemie oświaty jest tutaj jednoznaczna. Nie powinniśmy wszczynać takiej dyskusji po wpisie jednego blogera, nie widzę powodu. Co więcej, oczekiwałbym, że Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu jednoznacznie położy tamę jakiejkolwiek wojnie ideologicznej na terenie szkoły. To byłoby najgorsze, co może nas w tej chwili spotkać.

 

Więcej na ten temat TUTAJ

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie zaprezentowała jeszcze swojej opinii w sprawie deklaracji sumienia nauczycieli. Jak dotąd obiektem zainteresowania działaczy tego związku były takie problemy, jak: „TK zajął się po raz kolejny podniesieniem wieku emerytalnego” (26.07.2014), ”Najbardziej polskie Powstanie” (28.07.1014),„Projekty zmian w prawie”. (28.07.2-14)

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

Interesującą jest także lektura opinii, wyrażanych na ten temat na stronie Regionalnego Portalu Informacyjnego DZIENNIKNOWY.PL Oto fragment jednej z nich:

 

Sprawa deklaracji zainteresowała mnie z poznawczego punktu widzenia. Jak pogodzić współczesne nauczanie i współczesną naukę z głębokim fundamentalistycznym wyznaniem wiary? Lekarzom pomogła w tym pani Wanda Półtawska, pisząc tekst średniowieczny w treści i XIX-wieczny w formie. Mało kto go rozumiał (a jeśli rozumiał, to nie wierzył, że to na poważnie), ale wystarczył, by wyzwolić niektóre lekarskie sumienia spod jurysdykcji prawa i innych standardów nowoczesnego państwa. Być może nauczyciele też pragną takiego wyzwolenia? Problemem będzie jednak dostosowanie dzisiejszego nauczania do teologii i dogmatów wiary.

 

Więcej TUTAJ

 

Źródło: www.dzienniknowy.plZostaw odpowiedź