Dzisiaj (20 czerwca 2024 r.) na „Portalu Samorządowym – Portalu dla Edukacji” zamieszczono informacje o pierwszym spotkanie zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli:

 

 

Rozpoczęło się pierwsze spotkanie zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli

 

[…]

 

>W skład zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli wchodzą członkowie kierownictwa MEN oraz przedstawiciele: ministra pracy, ministra finansów, związków zawodowych, samorządów i Instytutu Badań Edukacyjnych.

 

>ZNP przed spotkaniem w MEN przekazał, że pilnego uregulowania wymagają m.in. kwestie powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zapłata za czas wycieczek szkolnych.

 

>Ministra edukacji w Radiu Zet powiedziała, że jednym z głównych tematów spotkania będzie wynagrodzenie nauczycieli za opiekę nad dziećmi podczas wycieczek i tak zwanych zielonych szkół.

 

[…]

 

Zadaniem powołanego w kwietniu zespołu ma być wypracowanie rozwiązań w zakresie m.in. wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego, oceny pracy i emerytur nauczycieli.

 

W czwartkowym spotkaniu stronę rządową reprezentują ministra edukacji Barbara Nowacka i wiceministrowie: Paulina Piechna-Więckiewicz i Henryk Kiepura, a stronę związkową m.in. prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Waldemar Jakubowski i przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” Sławomir Wittkowicz.

 

ZNP chce m.in. pilnego podjęcia działań dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycieli

 

 

ZNP przed spotkaniem w MEN zorganizował briefing prasowy. Przekazano na nim m.in., że Związek Nauczycielstwa Polskiego chce m.in. pilnego podjęcia rozmów i działań dotyczących wzrostu wynagrodzeń od 1 września br. nauczycieli mianowanych z tytułem zawodowym magistra, z przygotowaniem pedagogicznym i stopniem pedagogicznym doktora, a także wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkolnictwa wyższego i nauki od 1 stycznia 2025 r. o 15 proc.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce m.in. pilnego podjęcia rozmów i działań dotyczących wzrostu wynagrodzeń od 1 września br. nauczycieli mianowanych z tytułem zawodowym magistra, z przygotowaniem pedagogicznym i stopniem pedagogicznym doktora, a także wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkolnictwa wyższego i nauki od 1 stycznia 2025 r. o 15 proc.

 

Związek podnosi, że pilnego uregulowania wymagają m.in. kwestie powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zapłata za czas wycieczek szkolnych.

 

Dokładnie pół roku temu ZNP zaproponował reaktywowanie zespołu ds. statusu zawodowego, patrząc na to, że sytuacja kadry nauczycielskiej, (…) stawała się coraz bardziej dramatyczna i okres urzędowania pana ministra (Przemysława-PAP) Czarnka wymagał bardzo dużych korekt, żeby nie powiedzieć radykalnych zmian” – powiedział mediom w czwartek Broniarz.

 

Niestety sześć miesięcy czekamy na to spotkanie, sześć miesięcy straconego czasu. Szereg spraw powinno być załatwionych. (…) Stąd to zniecierpliwienie, czasami irytacja. (…) Dla nas dzisiaj tematem numer jeden są warunki pracy nauczycieli i kwestia wynagrodzeń” – zaznaczył.

 

Jednym z głównych tematów spotkania będzie wynagrodzenie nauczycieli podczas wycieczek szkolnych

 

W czwartek rano ministra edukacji w Radiu Zet powiedziała, że jednym z głównych tematów spotkania będzie wynagrodzenie nauczycieli za opiekę nad dziećmi podczas wycieczek i tak zwanych zielonych szkół. „Ja uważam, że sprawę płatności za wycieczki trzeba uregulować” – powiedziała.

 

Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli został powołany przez ministrę edukacji pod koniec kwietnia. W skład zespołu wchodzą członkowie kierownictwa MEN oraz przedstawiciele: ministra pracy, ministra finansów, związków zawodowych, samorządów i Instytutu Badań Edukacyjnych.

 

W zarządzeniu szefowej MEN o powołaniu zespołu zapisano, że jego zadaniem jest przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie: wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, emerytur nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, a także kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

x           x           x

 

Komunikat ZNP po pierwszym posiedzeniu Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli – TUTAJ

 Zostaw odpowiedź