Dziś informujemy swych czytelników o nietypowej akcji jednej z łódzkich gazet. Jest to plebiscyt dla czytelników „Dziennika Łódzkiego” oraz użytkowników serwisu www.dzienniklodzki.pl o nazwie „Najbardziej Kreatywna Klasa Dziennika Łódzkiego” . Jego celem jest wyłonienie w drodze głosowania jednej klasy z liceów lub techników z terenu województwa łódzkiego, spośród tych klas, które w terminie od 11 do 30 września 2015 roku nadesłały grupowe zdjęcia (do 8 zdjęć) klasy wraz z opisem (max. 300 słów), zawierającym uzasadnienie dlaczego (ich zdaniem) właśnie ta klasa zasługuje na tytuł ”Najbardziej kreatywnej” i spełniły inne formalne warunki określone w regulaminie plebiscytu.

 

Kreatywna klasa
Foto: www.dzienniklodzki.pl

Wspólnie z europosłem Jackiem Saryusz-Wolskim wybieramy najbardziej kreatywną klasę w Łódzkiem. Można wygrać wyjazd do Brukseli.

 

 

W Plebiscycie głos może oddać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.dzienniklodzki.pl, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym www.dzienniklodzki.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu (z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin).

 

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.dzienniklodzki.pl poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i trwa do 26.10.2015 do godz.17.00. Do plebiscytu zgłosiły swój akces 74 klasy, w tym – nie wiedzieć czemu, bo to sprzeczne z regulaminem – aż 17 kas gimnazjalnych!

 

 

Żródło: www.dzienniklodzki.plZostaw odpowiedź