W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli przystąpił do Ogólnopolskiego Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska . Jest to, realizowany przez tę Fundację od 12 lat, program edukacyjny aktywności ekologicznej dzieci i młodzieży z placówek w nim uczestniczących.

 

13 września 2013r. Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” zadecydowała o przyznaniu 49 certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, wśród których znalazł się Zespół Szkół ze Zduńskiej Woli. O Certyfikat ubiegało się wiele Przedszkoli i Szkół z całego kraju! Zespół Szkół stał się tym samym placówką centralną dla aktywności ekologicznej w swoim środowisku lokalnym. W efekcie, od stycznia 2014 roku, oficjalnie przewodniczy Zduńskowolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych* na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i powiatów do niego przyległych, którą patronatem objął Starosta Powiatu Zduńska Wola – Pan Wojciech Rychlik.

 

 1a'

Przedstawiciele przedszkoli i szkół ekologicznych certyfikowanych przez Fundację „Partnerstwo dla Środowiska” z województwa łódzkiego, na zjeździe „Szkół dla Ekorozwoju”. Kraków, 29 września 2014

 

17 września 2014r. Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” zadecydowała ponownie o przyznaniu Zespołowi Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli certyfikatu, świadczącego o spełnieniu na najwyższym poziomie wymagań założonych w Programie „Szkoły dla Ekorozwoju” w obszarze działalności edukacyjno – ekologicznej. Zespół Szkół otrzymał MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT „ZIELONA FLAGA”, a aplikacja Szkoły o certyfikat została jedną z trzech najwyżej ocenionych w województwie łódzkim.

 

 

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się podczas XII Ogólnopolskiego Zjazdu „Szkół dla Ekorozwoju”, który odbył się 29 września 2014r. w Krakowie. Zespół Szkół podczas Zjazdu reprezentowała Dyrektor Renata Kosińska – Graf, która odebrała z rąk Prezesa Fundacji Pana Rafała Serafina, Certyfikat oraz Zieloną Flagę. Pisemne podziękowania od Fundacji otrzymały również koordynatorki Programu w Zespole Szkół – Nauczycielki Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek.

 

 2a

 Na zdjęciu – od prawej: Beata Kunc – ogólnopolski koordynator programu „Szkoły dla Ekorozwoju, Rafał Serafin – prezes Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska”, Renata Kosińska-Graf – dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, Julita Skulimowska-Wilk – regionalny koordynator programu „Szkoły dla Ekorozwoju” w woj. łódzkim  

 

Należy jeszcze poinformować, iż trzy przedszkola, należące do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, której Zespół Szkół przewodniczy, w tym roku po raz pierwszy zostały nagrodzone przez Kapitułę „Szkół dla Ekorozwoju” i otrzymały krajowe Certyfikaty Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

 

4a

 Na zdjęciu – od prawej: Aneta Baudler- Stefańska – koordynator programu „Szkoły dla Ekorozwoju” w Publicznym Przedszkolu nr 2 „Tęczowe Przedszkole” w Zduńskiej Woli, Renata Kosińska- Graf – dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, Aleksandra Orlicka-Kowalczyk – koordynator programu „Szkoły dla Ekorozwoju” w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Zduńskiej Woli  

 

Są to przedszkola: Publiczne Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole”, Publiczne Przedszkole nr 3 oraz Publiczne Przedszkole nr 7 „Pod Zielonym Semaforem”. Placówki te, należąc do Sieci, której przewodniczy Zespół Szkół, czerpały z wiedzy i doświadczeń Szkoły w obszarze edukacji ekologicznej, współpracowały przy organizacji wielu działań podejmowanych przez Szkołę, uczestniczyły w nich. Tym bardziej cieszymy się z sukcesu zaprzyjaźnionych placówek, bo jest to pośrednio i sukces Zespołu Szkół.

 

Sprawozdanie z udziału Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli w Programie Szkoły dla EkorozwojuFundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa – plik pdf

 

*Harmonogram działań Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli na rok szkolny 20142015

 

Na podstawie tekstu i zdjęć
nadesłanych przez Martę Pałuszyńską
nauczycielkę Z. Sz. im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
zredagował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź