Foto:www.uml.lodz.pl

 

Małgorzata Moskwa-Wodnicka i Monika Malinowska-Olszowy

 

 

Na stronie UMŁ zamieszczono informację o dzisiejszej konferencji prasowej, jaką w sprawie niedotrzymania obietnic, składanych przez minister Zalewską o zrefundowaniu miastu poniesionych kosztów dostosowania szkół do reformy edukacji, zorganizowały dwie radne z rządzącej miastem koalicji PO – SLD. Oto obszerne fragmenty tego komunikatu:

 

[…] – Reforma ta głównie obciąża samorząd. Ministerstwo Edukacji Narodowej w pokryciu jej kosztów zbytnio partycypować nie chce. Zwracamy się dzisiaj do pana wojewody o uruchomienie dotacji celowej i zwrot poniesionych przez Miasto kosztów. Pani minister obiecała, że ta reforma będzie bezkosztowa – to słowo zostało niedotrzymane. Łódź powinna otrzymać z powrotem środki finansowe. Tym bardziej, że reforma nie była dobrze przygotowana – nauczyciele tracili pracę, a dzieci przesiadują w szkołach do późnych godzin wieczornych. To, co miało być wielkim sukcesem, okazało się zmianą na gorsze – uważa Monika Malinowska-Olszowy.

 

Małgorzata Moskwa-Wodnicka jest zdania, że minister Zalewska oszukała łodzian „wyciągając z kieszeni podatników środki finansowe na reformę”  – Przypomnę, że ponad 2,4 mln zł wydaliśmy na odprawy dla zwalnianych nauczycieli, których w Łodzi mieliśmy 123. W związku z reformą pojawili się „nauczyciele objazdowi”, którzy aby dopełnić etat muszą pracować w kilku placówkach. Z 2,4 mln zł ministerstwo zwróciło nam jedną czwartą – 600 tys. zł, chociaż Miasto wnioskowało o całą kwotę. Pozostałe pieniądze – 3,7 mln zł poniesione na dostosowanie szkół do reformy edukacji – nie zostały nam zwrócone. Można powiedzieć, że Łódź jest miastem gorszego sortu, bo nie dostosowała się do zaleceń ministerstwa. Przypominam jednak, Miasto wygrało z kuratorem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym – mówiła Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

 

Dodała, że w Siedlcach, gdzie prezydent miasta jest członkiem PiS, ministerstwo zwróciło 88% kosztów związanych z reformą edukacji. […]

 

Źródło:www.uml.lodz.plZostaw odpowiedź