W pierwszym dniu pierwszego tygodnia wakacji proponujemy lekturę, którą można potraktować jako jeszcze jedną próbę diagnozy naszego systemu szkolnego. Jest to informacja o wynikach sondażu, przeprowadzonego przez Fundację Teach for Poland:

 

 

Mogę wszystko. Co na to współcześni uczniowie?

 

Raport Fundacji Teach for Poland z pierwszego pilotażowego badania dzieci i młodzieży, którego celem było zmierzenie kompetencji związanych z poczuciem możliwości – nastawieniem, że wszystko jest możliwe.

 

(…) Polski system oceniania i uczenia pod klucz zaprowadzi kolejne pokolenie w “ślepą uliczkę”. Istnieje alternatywa do oceniania i zdawania zamkniętych testów. To nie oceny się liczą, lecz umiejętności, które pozwolą młodym osobom przejść przez życie. Często młodzi ludzie uczą się dla ocen, które są postrzegane jako ekwiwalent sukcesu, zamiast koncentrować się na rzeczywistym rozwoju i zdobywaniu umiejętności.

 

Nasze badanie to potencjalnie pierwszy krok do głębszej analizy tego, jak można monitorować wpływ nauczycieli i nauczycielek, a wyniki to narzędzie do poprawiania swojego warsztatu w codziennej pracy z uczniami Katarzyna Nabrdalik, prezeska Teach for Poland. […]

 

 

 

Raport z badania pilotażowego „Mogę wszystko. Co na to współcześni uczniowie” – TUTAJ

 

 

 

 

Źródło:  www.teachforpoland.org

 

 

 

 

P.s.

 

Naszym zdaniem zaprezentowane powyżej wyniki badania nie mogą uchodzić za reprezentatywne, gdyż sondaż prowadzony był prawie wyłącznie w szkołach wielkomiejskich. [WK]

 

 

 

X          X          X

 

 

K O M U N I K A T  R E D A K C J I

 

Jak w latach minionych, także i w tym roku, w okresie wakacyjnym – do 17 sierpnia – zamieszczać będziemy jedynie materiały najbardziej istotne z punktu widzenia środowiska oświatowego. Jedynie felietony będą ukazywały się regularnie, jak zawsze, w niedziele.

 

                                                                                                   Włodzisław Kuzitowicz

                                                         Redaktor „Obserwatorium Edukacji”

 

 

 Zostaw odpowiedź