Dzisiaj w  Urzędzie Miasta Łodzi po raz pierwszy obradowała Rada Konsultacyjna ds. Oświaty przy Prezydencie Miasta Łodzi. Członkami tego gremium są dyrektorzy – przedstawiciele wszystkich funkcjonujących w Łodzi typów placówek oświatowych.

 

Rada Konsultacyjna 2

.                   Foto: www.uml.lodz.pl

 

W spotkaniu uczestniczył wiceprezydent miasta Krzysztof Piątkowski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Luiza Staszczak-Gąsiorek oraz dyrektor Wydziału Edukacji Beata Jachimczak.

 

Dziękuję państwu za to, że zechcieliście uczestniczyć w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Oświaty przy Prezydencie Miasta Łodzi. Mam nadzieję, że będziemy potrafili otwarcie, swobodnie i bez ograniczeń rozmawiać o najtrudniejszych sprawach i zadaniach łódzkiej oświaty – mówił wiceprezydent.

 

Debatę poprzedził wybór członków prezydium Rady. Przewodniczącą została Iwona Jędrzejczak, dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wiceprzewodniczącym – Jarosław Krajewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7.

 

Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących łódzkiej oświaty oraz rozwiązywania bieżących i perspektywicznych problemów Łodzi w tym zakresie. Może opiniować projekt budżetu miasta w części dotyczącej oświaty, a także projekty aktów prawnych z tego zakresu i założenia najistotniejszych zadań inwestycyjnych, służących poprawie infrastruktury oświatowej.

 

Obecną Radę powołano na rok szkolny 2013/2014.

 

 

Źródło:www.uml.lodz.pl

 

 

Oto nazwiska członków tej rady, wybranych 26 sierpnia br. w drodze głosowania:

Anna Wojciechowska (PM nr 100),
Grażyna Małachowska (PM nr 152),
Ewa Morzyszek-Banaszczyk (SP nr 137),
Małgorzata Zwolińska (SP nr 45),
Ewa Florczak (Gimnazjum nr 7),
Józef Kolat (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych),
Małgorzata Wiśniewska (XXVI LO),
Anna Tomaszewska (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6),
Elżbieta Wieszczak (Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii).

 

Ponadto w skład rady wchodzą dyrektorzy nominowani przez UMŁ:

Małgorzata Bułacińska (PM nr 54),
Bożena Będzińska-Wosik (SP nr 81),
Jarosław Krajewski (SP nr 7),
Ireneusz Maj (Gimnazjum nr 19),
Andrzej Gruszczyński (Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1),
Aleksandra Bonisławska (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1),
Monika Michalik (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10),
Iwona Jędrzejczak (Szkolne Schroniska Młodzieżowe),
Janusz Moos (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego).

 

 Komentarze niedostępne