Minął tydzień od zakończenia w XIV Konferencji OSKKO, która w dniach 3-5 marca 2017 obradowała na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zgodnie z zapowiedzią – informujemy, że są dostępne niektóre materiały z wygłaszanych tam referatów.

 

Materiały te są objęte prawem autorskim. Udostępniono  je wszystkim zainteresowanym do wykorzystania do celów oświatowych, szkoleniowych, prasowych –  lecz w postaci niezmienionej, bez ingerencji w treść dokumentów.

 

Materiały do pobrania    –    TUTAJZostaw odpowiedź